Geeft studentenvertegenwoordiging een boost aan je carrière?

17 maart 2022 |

De UGent organiseert eind april interne verkiezingen voor het aanduiden van nieuwe studentenvertegenwoordigers. Interne verkiezingen klinken misschien niet bijzonder spannend, maar het is wel belangrijk om als student vertegenwoordigers te hebben in de hoogste bestuurs- en adviesorganen. Waarom? Dat vertellen professor Stijn Baert, Thijs Verbeurgt en Ruxandra Bighiu ons.

Stijn Baert

Stijn Baert, professor arbeidseconomie: "Veel van het goede in mijn leven gaat terug op die ene keuze in 2004"

Professor Stijn Baert: “18 jaar. Zolang is het geleden dat ik me kandidaat stelde om één van de vier studenten te zijn in de Raad van Bestuur van de UGent. Vanuit het niks. Ik zat niet in een praesidium ofzo. Mijn lief had het uitgemaakt, ik had tijd, die universiteit zag ik ook best al graag, dus stortte ik me in de verkiezingen.

Eén van mijn allerbeste beslissingen ooit. Plots was ik als 20-jarige jongen medebestuurder van één van de grootste ondernemingen van Oost-Vlaanderen. Plots mocht ik mee denken en mee discussiëren over de toekomst van onze universiteit met gerenommeerde proffen. Mijn stem in de raad telde zowaar even sterk mee als de stem van een professor-raadslid. De discussies met de andere raadsleden, voor en achter de schermen, vormden een snelweg voor mijn zelfontplooiing, een boost voor mijn ambitie. Ik voelde hoe fijn het was om impact te hebben.

Ik beloofde de studenten die voor me stemden dat ik een intersemestriële vakantie zou realiseren (die bestond nog niet!) en een studentenwelkomstevent (Student Kick-Off!) op poten zou zetten. En zowaar, het lukte. De strijdmakkers van toen zijn nog steeds mijn beste vrienden. Nee, echt, veel van het goede in mijn leven gaat terug op die ene keuze in 2004.

Ik wens de 20-jarige jongens en meisjes van vandaag dan ook evenveel onbezonnenheid om de prachtkans die het medebestuursmodel van de UGent biedt te grijpen.”

Ruxandra Bighiu

Ruxandra Bighiu, bestuurder participatie Gentse Studentenraad: "Ik heb geleerd dat je een impact kan hebben"

“Veel studenten denken dat een stuver zijn teveel werk is. En dat is ook zo, ik ga daar niet om liegen. Ik heb naast mijn studies ook dagelijkse vergaderingen, projecten, evenementen die ik mee help organiseren… Je moet je tijd daarom efficiënt benutten, je moet kunnen samen werken met heel diverse mensen en je moet durven zeggen wat je vindt. Ik leerde als stuver echter vooral dat je niet je lot moet ondergaan. Ik ben begonnen als jaarvertegenwoordiger in de studentenraad van mijn opleiding. Daarna engageerde ik me in de facultaire studentenraad, waar ik vervolgens ook voorzitter werd. Als voorzitter maak je deel uit van de Gentse Studentenraad. Zo zetel ik nu mee op centraal niveau. Als beginnende student ken je die gelaagdheid niet, waardoor het moeilijk is om in te schatten hoe je daar op kan wegen. Eens ik mijn weg vond in de raden en commissies, had ik snel door dat je effectief een impact kan uitoefenen op de zaken die het leven van de studenten beïnvloeden. Je kan namelijk heel veel veranderen. Maar je moet durven.

Ik ben aan mijn (voorlopig) laatste maanden aan de UGent bezig. Volgend academiejaar start ik met een doctoraat aan een andere universiteit. Ik kijk het meest uit naar zelfstandig zijn. Naar doen wat ik graag doe, namelijk mijn onderzoek. Ik hoop daar mijn eigen weg in te vinden. De beschermende cocon van de UGent zal wegvallen, maar ik ga me zeker en vast ook engageren. Ik heb geleerd dat je een impact kan hebben. En waarom dat dan ook niet gewoon doen.”

Thijs Verbeurgt

Thijs Verbeurgt, fractieleider Vooruit Mechelen en fractiesecretaris Vooruit Vlaams Parlement: "Verander de wereld, word studentenvertegenwoordiger!"

“Politiek is de kunst van het mogelijke”, aldus de Duitse kanselier Otto Von Bismarck. Het is een kunst die ik vandaag in mijn job bijna dagdagelijks moet beoefenen. Vanuit hoge ambities realiseren wat haalbaar is, in overleg met anderen. Het been stijf houden waar nodig, compromissen sluiten waar mogelijk. Het is ook wat ik leerde als studentenvertegenwoordiger. Eerst in de faculteitsraad en nadien in de Raad van Bestuur en de Sociale Raad.

Vlammend ambitieus, bij momenten half-revolutionair, leerde ik al snel dat roepen soms helpt maar niet altijd. Steeds helder je mening brengen maar vooral leren overleggen, luisteren naar de anderen en compromissen zoeken om een stap dichter bij je doel te komen. Het zijn lessen die ik vandaag in het Vlaams parlement en in de Mechelse gemeenteraad nog steeds toepas.

Of ik als stuver van de UGent een betere universiteit heb gemaakt, laat ik aan anderen over. Stuver aan de UGent zijn, heeft van mij wel in elk geval een beter politicus gemaakt. Met andere woorden: verander de wereld, word studentenvertegenwoordiger!"

Lees ook

Deze drie studentenvertegenwoordigers hebben een warm hart voor hun medestudenten

Heel wat studenten nemen tijdens hun studies een belangrijk engagement op als studentenvertegenwoordiger. Ze dragen hun medestudenten een warm hart toe.

Tibo
view

Wat doen studentenvertegenwoordigers voor jou?

Ze zijn misschien niet altijd even zichtbaar, maar heel wat studenten nemen een belangrijk engagement op tijdens hun studies als studentenvertegenwoordiger. Ze hebben een stem in verschillende raden en commissies van de UGent waar ze de belangen van hun medestudenten verdedigen. Maak kennis met vier van deze onmisbare stuvers en kom te weten wat ze voor jou betekenen.

Saïd Mabrouk
view

Studentenvertegenwoordigers: een onmisbare schakel aan de UGent

Zonder studentenvertegenwoordigers varen we blind. Ze weten wat er leeft bij studenten, houden de vinger aan de pols en hebben een stem in verschillende raden en commissies. Maak kennis met 5 van deze onmisbare stuvers.

Jeffrey De Rycke
view