Studentenvertegenwoordigers: een onmisbare schakel aan de UGent

08 februari 2021 |

Zonder studentenvertegenwoordigers varen we blind. Ze weten wat er leeft bij studenten, houden de vinger aan de pols en hebben een stem in verschillende raden en commissies. Maak kennis met 5 van deze onmisbare stuvers. 

Jeffrey De Rycke

"We willen een goed beeld hebben van wat er leeft onder alle studenten"

Jeffrey De Rycke, master algemene economie: “Ik ben in de onderwijsraad terechtgekomen via een goede vriend. Ik was sowieso altijd al heel geïnteresseerd in de kwaliteit van het onderwijs. In de raad zitten vertegenwoordigers van alle geledingen van de UGent, met allemaal hetzelfde doel: kwaliteitsvol onderwijs verzekeren. Als studentenvertegenwoordiger is het mijn taak om proactief met ideeën te komen en om feedback te geven op andere beslissingen. We willen een goed beeld hebben van wat er leeft onder alle studenten. Daarom hebben we zowel vorig semester als op het einde van het vorige academiejaar een enquête gelanceerd. Daaruit kwam onder andere naar voor dat studenten erg bezorgd waren dat ze niet voldoende de verwachte competenties zouden beheren omwille van de aangepaste lessen door corona. Dat is heel nuttige informatie om mee te nemen naar de onderwijsraad.”

 

“Het is nu net erg belangrijk om de studenten goed te vertegenwoordigen”

Thalita De Cuyper, derde bachelor criminologie: “Ik ben lid van de Gentse studentenraad, de overkoepelende studentenraad voor alle faculteiten van de UGent. Mijn taak is om nauwe contacten te onderhouden met de studenten en alle studentenvertegenwoordigers van de andere faculteiten samen te brengen. Door de coronacrisis is onze werking wel wat veranderd. Vroeger stond deze functie ook gelijk aan veel plezier maken en sociaal contact. Nu blijft enkel het werk over én is het moeilijker om contacten te leggen. Tegelijkertijd is het nu net erg belangrijk om de studenten goed te vertegenwoordigen en op de hoogte te zijn van wat er leeft. Als we een bepaald probleem opvangen, geven we dat door aan de nodige instanties of gaan we er zelf mee aan de slag. Dat gaat van een probleem met lessenroosters tot suggesties voor de communicatie naar studenten toe.”

 

 

Thalita De Cuyper
67-33
Celine Callewaert

“De laatste maanden ligt de focus op het mentaal welzijn van de studenten”

Celine Callewaert, bio-ingenieur, master milieutechnologie: “Ik zetel al enkele jaren in mijn facultaire studentenraad. Vijf jaar geleden kwam een vertegenwoordiger spreken in de les en dat triggerde om me toen verkiesbaar te stellen. Zo ging de bal aan het rollen. Wat houdt het precies in? Vooral veel vergaderen en praten met mensen (lacht), met als hoofddoel de mening van de studenten te verdedigen. Dat gaat over kleine ad-hoc zaken zoals een fietsenstalling behouden, maar ook over langdurige en structurele issues. De laatste maanden ligt de focus op het mentaal welzijn van de studenten. Daar proberen we echt zoveel mogelijk steun te bieden. Als je met iets zit, hoe klein of groot ook, geef het dan zeker mee aan je studentenvertegenwoordigers binnen de faculteit. We kunnen de problemen alleen maar proberen oplossen als we ze kennen.”

 

 

33-67

“Voor alle problemen, vragen en opmerkingen kan je bij ons terecht”

Tim Ongenae - verkorte bachelor in Italiaanse Taal- en Letterkunde en Advanced Master in linguistics: Linguistics in a Comparative Perspective: “Ik ben voorzitter van de Facultaire Studentenraad van Letteren en Wijsbegeerte (StuArt) en ik vertegenwoordig studenten in de Faculteitsraad, Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs, in de Beleidscommissie en in de Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde. Met StuArt proberen we over te brengen naar het beleid wat er leeft onder de studenten. Zo voelen veel studenten dat lessen on campus een positieve stimulans zijn voor hun mentaal welzijn. We hebben dan ook gepleit om tijdens code rood in het eerste semester toch nog lessen on campus te mogen geven. Dat is toen ook gelukt, tot de overheid kort na de ingang van code rood een algemene nieuwe lockdown aankondigde. In het tweede semester zullen er echter wel weer een aantal lessen on campus plaatsvinden en opnieuw hebben we gepleit zo veel mogelijk studenten de kans te bieden om zeker eens per week naar de les on campus te gaan. Ik denk dat we daar goed in geslaagd zijn. Voor alle problemen, vragen en opmerkingen kan je trouwens bij ons terecht. We helpen je graag verder!”

 

 

Tim Ongenae
67-33
Cathérine Smets

“Ik vind het enorm belangrijk dat studenten vertegenwoordigd worden bij beslissingen”

Cathérine Smets - educatieve master gedragswetenschappen: “Ik ben actief in verschillende raden: de facultaire studentenraad, de commissie kwaliteitszorg onderwijs en de opleidingscommissie van de educatieve master zelf. Dat valt best te combineren. De vergaderingen vinden één keer per maand plaats en ik hou ervan om op deze manier nauw in contact te staan met de andere studenten. We moeten weten wat er leeft. Vandaag is er bijvoorbeeld een groot probleem met de stages, veel studenten vinden geen stageplaats. We zijn nu belangrijker dan ooit, maar alle offline kanalen zijn weggevallen. Gelukkig blijven we ook goed op de hoogte via social media en andere online kanalen. Ik vind het enorm belangrijk dat studenten vertegenwoordigd worden bij beslissingen. We zijn de klant van de UGent, onze stem is belangrijk.”

33-67

Lees ook

Deze drie studentenvertegenwoordigers hebben een warm hart voor hun medestudenten

Heel wat studenten nemen tijdens hun studies een belangrijk engagement op als studentenvertegenwoordiger. Ze dragen hun medestudenten een warm hart toe.

Tibo
view

Geeft studentenvertegenwoordiging een boost aan je carrière?

De UGent organiseert eind april interne verkiezingen voor het aanduiden van studentenvertegenwoordigers. Interne verkiezingen klinken misschien niet bijzonder spannend, maar het is wel belangrijk om als student vertegenwoordigers te hebben in de hoogste bestuurs- en adviesorganen. Waarom? Dat vertellen professor Stijn Baert, Thijs Verbeurgt en Ruxandra Bighiu ons.

Ruxandra Bighiu
view

Wat doen studentenvertegenwoordigers voor jou?

Ze zijn misschien niet altijd even zichtbaar, maar heel wat studenten nemen een belangrijk engagement op tijdens hun studies als studentenvertegenwoordiger. Ze hebben een stem in verschillende raden en commissies van de UGent waar ze de belangen van hun medestudenten verdedigen. Maak kennis met vier van deze onmisbare stuvers en kom te weten wat ze voor jou betekenen.

Saïd Mabrouk
view