Deze drie studentenvertegenwoordigers hebben een warm hart voor hun medestudenten

30 oktober 2023 |

Heel wat studenten nemen tijdens hun studies een belangrijk engagement op als studentenvertegenwoordiger. Ze dragen hun medestudenten een warm hart toe en ze hebben een stem in verschillende raden en commissies van de UGent. Maak kennis met drie van deze stuvers en kom te weten wat hun engagement betekent voor henzelf en voor de UGent.

Sarah

Laura: "Ik wil vooral studenten die geen stem hebben in bepaalde dossiers wel een stem geven"

Laura Sondakh, master Electrical Engineering & Educatieve Master in de Wetenschappen en Technologie: “De voorbije drie jaar zette ik me vooral in als studentenvertegenwoordiger op facultair niveau. Zo was ik bijvoorbeeld twee jaar bestuurslid, waarvan één jaar voorzitter, van de Facultaire Raad van Ingenieursstudenten (FRiS). Nu ben ik vicevoorzitter van de Gentse Studentenraad (GSR). Daarnaast zit ik nog steeds in de Faculteitsraad en zetel ik in een aantal facultaire en universitaire raden en commissies. Ik ben tenslotte ook mandataris van de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) in de Centrale ijkingstoetscommissie van de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad). De combinatie met mijn studies lukt eigenlijk prima. Enkel vergaderingen op verplaatsing in Leuven of Brussel zijn soms wat moeilijker in te plannen.

Ik denk dat weinig studenten weten dat je tijdens je studies een grote impact kan hebben op het beleid dat bepalend is voor jouw leven als student. Dossiers rond examenroosters, sociale toelagen en huisvestingsprijzen bijvoorbeeld. Je kan echt wegen op het beleid via de verkiesbare mandaten voor studenten in de Faculteitsraad, Sociale Raad en Raad van Bestuur.

Als vicevoorzitter van de GSR wil ik vooral studenten die geen stem hebben in bepaalde dossiers een stem geven. Ik streef ernaar zoveel mogelijk input van studenten te verzamelen en die input bij de mensen te brengen die de touwtjes in handen hebben. Je hebt altijd, zowel op facultair als op centraal niveau, mensen die daar meer of minder voor openstaan. Maar toch denk ik echt een verschil te kunnen maken. Dat is wat me blijft motiveren.”

 

Vince

Vince: "Je leert met mensen praten, je maakt connecties, je bouwt een netwerk op"

Vince Leeman, master politieke wetenschappen: “Ik zit momenteel in mijn masterjaar en ik nam daarbij de beslissing om mijn programma over twee jaar te verspreiden. Ik neem naast mijn functie in de Sociale Raad ook twee engagementen op binnen het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) Gent en ik werk ook 25 procent. Ik wil al mijn taken goed kunnen doen. Ik zetel bijvoorbeeld ook nog in de Faculteitsraad, maar dat is soms moeilijker te combineren.

De Sociale Raad komt één keer per maand samen en heeft als taak het adviseren van de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege met betrekking tot sociale aangelegenheden. Ik vind het inhoudelijk bijzonder boeiend en uitdagend.

Ik ben er een beetje in gedropt. Ik was voordien al actief in het verenigingsleven, maar ik had nog geen mandaat als studentenvertegenwoordiger opgenomen. Als enig verkozen student in de Sociale Raad wou ik de verantwoordelijk op mij nemen om voorzitter te worden. Als voorzitter probeer ik vooral neutraal te zijn, mijn inhoudelijke verantwoordelijkheid op te nemen en de vergadering op een efficiënte en effectieve manier te leiden.

Ondertussen leerde ik dat de UGent veel meer is dan een lesgever. De UGent is een heel groot maatschappelijk veld. Ik denk dat ik door mijn engagement als stuver de publieke sector wat leer kennen: de gang van zaken, hoe beleid functioneert. Een engagement opnemen leert je er ook te staan. Je leert met mensen praten, je maakt connecties, je bouwt een netwerk op. Op die manier ben je de UGent ten dienste, maar kan je jezelf ook persoonlijk ontwikkelen."

 

Tibo

Tibo: "Er is zoveel meer dan gewoon naar de les gaan"

Tibo Roelants, master in de Bio-ingenieurswetenschappen: “Ik heb sinds dit academiejaar een mandaat in de Raad van Bestuur. Dat is het hoogste bestuursorgaan van de UGent samengesteld uit vertegenwoordigers van onder meer het academisch personeel en de studenten. We zetelen momenteel met drie studenten in de Raad van Bestuur, die om de twee jaar rechtstreeks verkozen worden door alle studenten.

In mijn tweede bachelor ben ik me gaan engageren op onze faculteit. Eerst zetelde ik in de Faculteitsraad en Commissie Beleid, in de derde bachelor werd ik Bestuurder Onderwijs bij StuBio, de facultaire studentenraad van de bio-ingenieurswetenschappen. Vervolgens vond ik mijn weg naar de Gentse Studentenraad en nam ik wat meer centrale mandaten op zoals in de Onderwijsraad, de Tuchtcommissie en in één van de werkgroepen rond respectvol gedrag. Vorig jaar zat ik als studentenvertegenwoordiger ook in het Bestuurscollege en nu zit ik in de Raad van Bestuur.

Dat is niet weinig, maar ik ben een planner (lacht). Ik heb dat met de jaren ook moeten leren. Wanneer ik mijn planning maak, vind ik het belangrijk om eerst mijn vrije tijd te plannen: sociaal leven, sport,… Ik werk daarbij met schema’s en kleurblokken. Ik wil ondanks mijn vele engagementen niet het gevoel hebben dat ik geleefd word.

Mijn mandaat in het Bestuurscollege was echt heel leerrijk. Ik heb de UGent leren kennen. Er is zoveel meer dan gewoon naar de les gaan. Mocht ik de voorbije jaren geen engagementen hebben opgenomen, dan was mijn beeld op de UGent waarschijnlijk enkel dat van mijn faculteit geweest. Dankzij studentenvertegenwoordiging leer je mensen kennen en kom je in gebouwen waar je anders nooit zou komen. En je krijgt een meer kritische blik op de werking van de UGent.

Ik heb heel veel zin in mijn mandaat in de Raad van Bestuur. Ik probeer er wel nuchter in te zijn. Ik heb geen concrete plannen of ideeën, ik laat het op me afkomen. Ik ga vooral proberen om mijn mening te geven, een prominente rol voor studenten op te nemen en de studenten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.”

Is studentenvertegenwoordiging iets voor jou?

Heb je een warm hart voor je medestudenten? Ben je op zoek naar een engagement naast je studies? Nieuwsgierig naar alles van belangenbehartiging en vertegenwoordiging? Dan is studentenvertegenwoordiging misschien iets voor jou!

Lees ook

Geeft studentenvertegenwoordiging een boost aan je carrière?

De UGent organiseert eind april interne verkiezingen voor het aanduiden van studentenvertegenwoordigers. Interne verkiezingen klinken misschien niet bijzonder spannend, maar het is wel belangrijk om als student vertegenwoordigers te hebben in de hoogste bestuurs- en adviesorganen. Waarom? Dat vertellen professor Stijn Baert, Thijs Verbeurgt en Ruxandra Bighiu ons.

Ruxandra Bighiu
view

Wat doen studentenvertegenwoordigers voor jou?

Ze zijn misschien niet altijd even zichtbaar, maar heel wat studenten nemen een belangrijk engagement op tijdens hun studies als studentenvertegenwoordiger. Ze hebben een stem in verschillende raden en commissies van de UGent waar ze de belangen van hun medestudenten verdedigen. Maak kennis met vier van deze onmisbare stuvers en kom te weten wat ze voor jou betekenen.

Saïd Mabrouk
view

Studentenvertegenwoordigers: een onmisbare schakel aan de UGent

Zonder studentenvertegenwoordigers varen we blind. Ze weten wat er leeft bij studenten, houden de vinger aan de pols en hebben een stem in verschillende raden en commissies. Maak kennis met 5 van deze onmisbare stuvers.

Jeffrey De Rycke
view