Wat doen studentenvertegenwoordigers voor jou?

29 november 2021 |

Ze zijn misschien niet altijd even zichtbaar, maar heel wat studenten nemen een belangrijk engagement op tijdens hun studies als studentenvertegenwoordiger. Ze hebben een stem in verschillende raden en commissies van de UGent waar ze de belangen van hun medestudenten verdedigen. Maak kennis met vier van deze onmisbare stuvers en kom te weten wat ze voor jou betekenen.

Saïd Mabrouk

“We doen het goed als universiteit, maar er zijn altijd zaken die beter kunnen"

Saïd Mabrouk: “Ik vertegenwoordig de studenten in de Raad van Bestuur, in de social raad, in de mensenrechtencommissie, in de inclusie-en diversiteitsraad, in de werkgroep governance, in de commissie maaltijdvoorzieningen, ik ben lid van Gentse Studentenraad en van de opleidingscommissie van mijn eigen opleiding. Dat zijn er best wel wat, ja. (lacht) Na mijn verkiezing als studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur kreeg ik pas echt een goed beeld over hoe de UGent werkt. Tijdens mijn verkiezing had ik een aantal campagnepunten en die kun je eigenlijk enkel maar uitvoeren door in meerdere raden en commissies te gaan zitten."

"We doen het goed hé als universiteit, maar er zijn altijd zaken die beter kunnen. Kwalitatieve studentenvertegenwoordiging vormt daarbij een enorme meerwaarde, wij zorgen ervoor dat de stem van de student gehoord wordt. Als student kan je echt altijd bij elke studentenvertegenwoordiger terecht. Waar ik trots op ben? Ik ben op meerdere zaken trots, zo vond ik onze Durf Delen actie vorig jaar echt een geslaagde campagne. Dankzij de studenten, de stuvers en de inspanningen van vele geledingen werd toen een akkoord bereikt dat er onder andere voor zorgt dat het delen van examenvragen niet per definitie strafbaar is.”

 

“Een stuver zijn dat doe je elke dag”

Aynur Kabak, master klinische psychologie: “Ik ben actief in verschillende raden: de sociale raad, mijn facultaire studentenraad en ook de werkgroep antidiscriminatie. De vergaderingen van de sociale raad vinden één keer per maand plaats, maar een stuver zijn dat doe je elke dag. Ik zag een bericht op Facebook twee jaar geleden: “Heb jij ook zin om jouw stem te laten horen?” en dat sprak me direct aan. Er worden in zoveel verschillende organen allerhande beslissingen genomen met betrekking to tot studenten, en het is belangrijk dat we ervan op tijd op de hoogte zijn om inspraak te hebben. Want het klinkt wat cliché om het zo te zeggen maar we vertegenwoordigen écht onze eigen stem en die van ons medestudenten. Heb je een probleem, zit je met iets, dan kan je altijd terecht bij de studentenvertegenwoordigers van je faculteit, de facultaire studentenraad en ook altijd bij de centrale stuvers van de sociale raad en de Raad van Bestuur. We zullen daarom niet altijd direct het antwoord op je vraag weten maar we weten wel wie je kan verder helpen." 

Aynur Kabak
33-67

"Waar ik het meest trots op ben? Dat is de open brief “Dekoloniseer UGent” waaraan ik meewerkte in het academiejaar 2020-2021 (in samenwerking met de studentenverenigingen Umoja, Engage, Flux en de GSR). Het is en blijft een actueel thema en ik vind het echt belangrijk dat we er blijven over communiceren. En ook de stiltekamer aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Die ruimte wordt echt zo geapprecieerd door de studenten en het personeel van de faculteit. Ze gaan er graag naar toe om tot rust te komen, te bidden, te lezen... Ik hoop ook dat dit zeker wordt uitgebreid naar andere faculteiten toe!"

 

“Eigenlijk vormen we een soort gemeenschap"

Marybeth Defrance, master computer science engineering: “Ik zit in mijn eigen opleidingscommissie, in de beleidscommissie faculteit, de ICT commissie en ik zetel in de faculteitsraad. Een light versie in vergelijking met vorige jaren (lacht). Als stuver is het mijn verantwoordelijkheid om de stem van de student te vertegenwoordigen in de raden en commissies. Niet om er mijn eigen mening te vertegenwoordigen, maar wel wat ik denk dat er leeft bij de studenten. Daarnaast dien ik ook als punt waar studenten heen kunnen wanneer ze voelen dat er een probleem is. Zo hebben we nu in de faculteit bijvoorbeeld een uniform indientijdstip voor onze taken, daar waar dit vroeger bij elk vak varieerde. Dit is iets super simpel, één uur voor heel de opleiding. Voor het onderwijzend personeel maakt dit geen verschil, maar voor de studenten leidt dit niet meer tot verwarring. Een stuver zijn is trouwens echt niet alleen vergaderen en puur administratieve taken op je nemen. Eigenlijk vormen we een soort gemeenschap. We nemen veel op ons, maar we amuseren ons ook echt en we kunnen steeds terugvallen op elkaar.”

Marybeth Defrance

 

“Ik probeer om frustraties die ik heb om te zetten naar iets positief en constructief"

Sven Lippens, master mechanical contruction (faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur): “Ik ben voorzitter van de FRIS, de Facultaire Raad van Ingenieursstudenten, ik vertegenwoordig ook studenten in de faculteitsraad en ik zit in de opleidingscommissie van mijn eigen opleiding. In 2019 zag ik op Facebook een event van FRIS rond gratis croque monsieurs op onze faculteit. Daar ben ik aan de praat geraakt met een stuver over een aantal frustraties die ik had n.a.v. de hervorming van de bachelorproef. Een week later zat ik al in de opleidingscommissie en zo is de bal aan het rollen geraakt. Een voorzitter? Die volgt vooral goed op dat alles verloopt zoals het moet en onderhoudt contacten met de decaan, de faculteit en de Gentse Studentenraad. Ik probeer om frustraties die ik heb om te zetten naar iets positief en constructief. Gewoon gefrustreerd blijven, dat helpt niet. Studenten hun weg helpen vinden geeft me heel veel voldoening. Elke student is ook welkom wij ons. Er zijn geen verplichtingen. En als je feedback hebt, geef het zeker door!”

Sven Lippens
Ken je stuver

Heb jij een suggestie over je opleiding of zit je met een vraag over bijvoorbeeld lesopnames of online onderwijs, dan kan je steeds bij de studentenvertegenwoordiger van jouw opleiding terecht. Klik op de link en kies voor 'studentenvertegenwoordigers opleidingscommissie' wie je kan contacteren.

Lees ook

Deze drie studentenvertegenwoordigers hebben een warm hart voor hun medestudenten

Heel wat studenten nemen tijdens hun studies een belangrijk engagement op als studentenvertegenwoordiger. Ze dragen hun medestudenten een warm hart toe.

Tibo
view

Geeft studentenvertegenwoordiging een boost aan je carrière?

De UGent organiseert eind april interne verkiezingen voor het aanduiden van studentenvertegenwoordigers. Interne verkiezingen klinken misschien niet bijzonder spannend, maar het is wel belangrijk om als student vertegenwoordigers te hebben in de hoogste bestuurs- en adviesorganen. Waarom? Dat vertellen professor Stijn Baert, Thijs Verbeurgt en Ruxandra Bighiu ons.

Ruxandra Bighiu
view

Studentenvertegenwoordigers: een onmisbare schakel aan de UGent

Zonder studentenvertegenwoordigers varen we blind. Ze weten wat er leeft bij studenten, houden de vinger aan de pols en hebben een stem in verschillende raden en commissies. Maak kennis met 5 van deze onmisbare stuvers.

Jeffrey De Rycke
view