De examenvragen: hoe ga je om met stress?

03 augustus 2020 |

Stress voor de examens? Geen paniek, dat is heel normaal. Het is zelfs een goed teken volgens onze studentenpsychologen.

Externe video URL

Lees ook

We kunnen nu ook ‘wegen’ of je corona hebt (dankzij wat koppigheid)

Massaspectrometrie

"Hoe bereiken we nuluitstoot? Dáár moet het klimaatdebat over gaan!”

Klimaatbetoger met bord "There's no planet B"

Mensenrechten: niet enkel voer voor juristen

Eva Brems

De UGent brengt mee de verspreiding van corona in kaart, zelfs tot op lokaal niveau

Jan Baetens