Veel assistentiehonden afgekeurd nog voor ze aan hun ‘job’ beginnen

Hond

Amper veertig procent van de assistentiehonden in opleiding wordt ook effectief assistentiehond. Een probleem dat lange wachtlijsten veroorzaakt, maar ook handenvol geld kost. Een samenwerking, in de vorm van een leerstoel, tussen professor Bart Broeckx en de vzw Purpose Dogs moet daar een oplossing voor vinden.

“Ik heb zelf ook een hond, maar die zou écht niet geschikt zijn als assistentiehond. Niet omdat hij fysieke problemen heeft, maar omdat hij veel te enthousiast is (lacht).”

Professor Bart Broeckx doet onderzoek naar assistentiehonden en waarom die vaak afgekeurd worden nog voor ze hun taken kunnen vervullen. “Een hond moet volledig in orde zijn voor die assistentiehond kan worden. Stel je even voor: een hond met heupproblemen die een blinde moet helpen om de straat over te steken. Dat kan niet”, aldus professor Broeckx.

Tekort aan assistentiehonden

Helaas is de realiteit dat zo’n zestig procent van de assistentiehonden in opleiding uiteindelijk er geen wordt. Dat kan om verschillende redenen zijn: gedragsproblemen, maar ook orthopedische problemen zoals heup- en elleboogdysplasie kunnen aan de basis liggen voor een afwijzing.

Wat de oorzaak ook is: het zorgt voor een tekort aan assistentiehonden. “Om aan de vraag te voldoen moeten we jaarlijks honderdvijftig pups kunnen opleiden. Daar zitten we nog niet aan, wat wil zeggen dat mensen lang moeten wachten op een assistentiehond”, zegt Paulien Proesmans van vzw Purpose Dogs. Die vzw organiseert het kweekprogramma voor assistentiehonden in België.
 

Hond

Hoge kostprijs per hond

Vzw Purpose Dogs steunt sinds kort het onderzoek naar assistentiehonden van professor Broeckx, in de vorm van een leerstoel. “Een opgeleide assistentiehond kost zo’n 25.000 euro. Een hond die tijdens de opleiding afvalt, kost gemiddeld 10.500 euro”, vertelt professor Broeckx. “Iedere euro is belangrijk voor vzw’s als Purpose Dogs. Ik moet er dus geen tekening bij maken dat het belangrijk is dat we het aantal honden dat afvalt, tot een minimum moeten beperken.”

“We onderzoeken daarom wat de erfelijkheidsgraad is van aandoeningen als heup- en elleboogdysplasie, maar ook hartproblemen, op basis van data uit radiografieën, DNA-testen en cardiologiechecks. Anderzijds stellen we ook objectieve gedragstesten op die mogelijke gedragsproblemen bij pups kunnen voorspellen. Het gaat dus heel breed”.

Uiteindelijk hebben zowel professor Broeckx als Purpose Dogs hetzelfde doel voor ogen: zo weinig mogelijk afgekeurde honden. “De honden kan je inzetten als blindengeleidehonden, maar we kunnen ze ook opleiden om te helpen bij mensen met epilepsie of diabetes”, zegt Paulien Proesmans nog. “De dieren kunnen zelfs ingezet worden als hulp voor mensen met autisme of als steun bij ouderen in een woonzorgcentrum. Assistentiehonden kunnen dus echt mensenlevens veranderen.”
 

Bart Broeckx 2

Professor Bart Broeckx is in 2011 afgestudeerd als dierenarts aan de Universiteit Gent. In 2016 behaalde hij zijn doctoraat in de Farmaceutische Wetenschappen aan de UGent. Daarna deed hij een post-doc aan het Laboratorium voor Dierlijke Genetica van de Faculteit Diergeneeskunde, waar hij sinds 2018 benoemd is als Professor (docent/assistent-professor) in de Diergenetica.

33-67
Wat is een leerstoel?

Een leerstoel is een partnerschap waarbij een bedrijf, maatschappelijke instelling of privépersoon zich engageert om over een langere periode thematisch wetenschappelijk onderzoek of onderwijs aan de Universiteit Gent te financieren. Je steunt het onderzoek/onderwijs vanuit de overtuiging dat de maatschappij er beter van wordt.

Lees ook

Extra kansen voor jonge kankeronderzoekers

Kankeronderzoeker Celine Everaert ontwikkelt momenteel een belangrijke test die moet helpen kankerpatiënten beter te behandelen. Dat kan ze doen dankzij een beurs, die er kwam door giften en nalatenschappen.

CRIG
view

Deze twee studenten willen de wereld verbeteren met duurzame hondenvoeding

Wat begon als oefening voor een groepswerk tijdens hun opleiding handelsingenieur ligt vandaag, amper twee jaar later, in 35 winkels in ons land. Met Gutsy willen Jack Lathouwers en Achilles Hannecart voeding aanbieden die gezond is voor je hond, maar ook voor de planeet.

Gutsy
view

Arnes engagement leeft verder in fonds voor kankeronderzoek

Hij was Chiroleider, OCMW-raadslid, regelmatig te vinden in het jeugdhuis van Ledegem en overal graag gezien. Maar in 2015 verloor Arne Lannoy op amper 23-jarige leeftijd de strijd tegen een hersentumor. Om de herinnering aan hem levendig te houden, richtte zijn familie in zijn naam een fonds op aan de UGent. Het doel is om onderzoek naar hersentumoren te steunen.

Arne Lannoy
view

Een erfenis als katalysator voor de behandeling van buikvlieskanker

Niet veel mensen kennen het: buikvlieskanker. Nochtans treft de ziekte, vooral als uitzaaiing van een andere kanker, heel wat patiënten. Helaas is het vaak te laat als je die diagnose krijgt: bestaande behandelingen slaan amper aan. Baanbrekend onderzoek van professor Wim Ceelen resulteert nu in nieuwe veelbelovende behandelingen. En dat dankzij de erfenis van een overleden patiënt.

Wim Ceelen
view