Eén richting, meerdere wegen: sociaal werk

Vier alumni blikken terug op hun opleiding en de richting die ze uiteindelijk uitgingen. Wat begon op dezelfde weg leidde naar andere oorden. Sarah, Lisa, Michaël en Zahra studeerden sociaal werk, één van de opleidingen aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Wat hen drijft is de wil om anderen te helpen en dat doen ze elk op hun eigen manier.

Sarah Braet

Sarah Braet werkt als beleidscoördinator UiTPAS in Oostende

“Bij mijn studiekeuze vond ik het vooral belangrijk dat er ruimte was voor creativiteit. Ik twijfelde tussen communicatiemanagement en sociaal werk, maar toen ik op de infodagen ontdekte dat er ook zoiets bestond als ‘sociaal cultureel werk’, was de keuze snel gemaakt. Ik begon mijn opleiding aan Arteveldehogeschool maar bleef daarna nog op mijn honger zitten. Ik wilde me verder verdiepen in de materie, en vanuit de praktijkinzichten die ik had verworven het werkveld beter begrijpen. Ik besloot het schakeljaar en de master sociaal werk aan de UGent te volgen, en daar ben ik nog steeds heel blij om. Via de keuzevakken kon ik de opleiding toespitsen op mijn interessegebied en ik leerde echt een kritische reflex aan die ik vandaag nog dagelijks toepas."

"Na een stage en een eerste job als leefgroepbegeleider belandde ik bij Stad Oostende. Ik ging er aan de slag als UiTPAS-coördinator en ondertussen ben ik beleidscoördinator. De UiTPAS is een digitale voordeelkaart voor vrije tijd en moet drempelverlagend werken. Mijn job sluit dus nauw aan bij mijn eigen interesses én mijn studies. Als ik vandaag opnieuw voor mijn studiekeuze stond, ik zou exact dezelfde keuze maken. Niet alleen ligt mijn job me, ik heb me tijdens mijn studies ook ontzettend geamuseerd. Dat had ik nooit willen missen.”

Lisa Arys werkt bij Trias vzw als relatiebeheerder

“Pedagogische wetenschappen was eigenlijk niet mijn eerste keuze. Ik was gestart in communicatiewetenschappen, maar al snel begon ik te twijfelen. “Is dit waar ik écht zin in heb?”. Ik voelde dat ik iets met mensen wilde doen. Uiteindelijk koos ik voor pedagogische wetenschappen, wat meteen goed aanvoelde, al bleef ik twijfelen aan mijn eigen kunnen. Het jaar communicatiewetenschappen zat nog vers in mijn geheugen. Maar ergens onderweg kon ik de klik maken en was ik vertrokken. In mijn derde bachelor, op het moment van de keuze van een afstudeerrichting, wist ik meteen dat ik sociaal werk wilde doen. Mijn studiegenoten van toen zijn nog steeds goede vrienden en de opleiding lag mij echt."

"Tijdens het schrijven van mijn thesis begon ik te solliciteren en uiteindelijk ging ik kort daarna aan de slag. Mijn eerste job was fijn, maar ik wilde het breder zien. Ik solliciteerde bij Trias, een vzw die wereldwijd strijdt tegen hindernissen voor ondernemende mensen. Ik werk daar als contactpersoon voor onder andere Unizo en Markant en doe voornamelijk sensibiliserend werk. Ik ben blij met waar ik terecht gekomen ben en ik zou dezelfde keuze maken als ik er weer voor stond. De veelzijdigheid van de richting geeft mij veel mogelijkheden en dat stelt me gerust.”

Lisa Arys
67-33

Michaël Bouchez is dader-slachtofferbemiddelaar en adviseur bij de klachtenlijn van het kinderrechtencommissariaat

“Toen ik een studiekeuze moest maken, sprak vooral de mix van disciplines in de opleiding pedagogische wetenschappen me aan. Ik was geïnteresseerd in hoe mensen in een samenleving met elkaar omgaan, breder dan louter het psychologisch aspect ervan, en hoe daar kan op ingegrepen worden. Gaandeweg gaven de verschillende vakken mij aanknopingspunten voor het soort job dat ik wilde doen. Gastcolleges zorgden ervoor dat de wisselwerking tussen theorie en praktijk een concrete vertaling kregen. Dat zorgde ervoor dat duidelijk werd welke richting ik uit wilde binnen dat brede domein van het sociaal werk. Naar het einde van mijn opleiding specialiseerde ik me verder in herstelbemiddeling. Ik deed stage in de sector en wijdde mijn thesis aan het onderwerp."

"Ik werkte een aantal jaar als herstelbemiddelaar en deed dat erg graag. Ondertussen is mijn functie verder geëvolueerd naar inhoudelijke ondersteuning: ik zoek samen met een team naar antwoorden op vragen uit de praktijk. Daarnaast werk ik als adviseur bij de klachtenlijn asiel, migratie en diversiteit van het kinderrechtencommissariaat. Beide jobs liggen dichter bij elkaar dan je zou vermoeden. Beiden dragen het bemiddelingsaspect in zich en in beide gevallen gaat het over spreken mét in plaats van spreken over. Het gaat over hoor- en zichtbaar maken van groepen waar veel vooroordelen over bestaan maar die slechts zelden zelf een stem krijgen in het maatschappelijk debat.”

Zahra Keleman werkt als begeleider kinderopvang bij Stad Gent

“Ik begon aan de opleiding pedagogische wetenschappen in de veronderstelling dat ik orthopedagoog zou worden. Dat had ik in het vijfde middelbaar al beslist. Maar gaandeweg ontdekte ik dat de richting sociaal werk me meer lag. Onder meer een succesvolle stage bij vzw Jes bevestigde dat ik een goede keuze had gemaakt. Daarom was ik ook heel dankbaar dat ik in de brede bachelor kennis maakte met de verschillende domeinen van het vakgebied. Na een stage in Zuid-Afrika en een postgraduaat duurzame ontwikkeling studeerde ik uiteindelijk midden in de coronacrisis af."

"Mensen hadden me gewaarschuwd voor het gebrek aan jobs in de sector, maar ik liet me niet ontmoedigen. Na een lange selectieprocedure kwam ik terecht bij de dienst Kinderopvang van Stad Gent. Daar werk ik al een jaar als leidinggevende. Mijn belangrijkste taak is om ervoor te zorgen dat de dagelijkse werking van de kinderopvang vlot kan verlopen. De kinderopvang waar ik verantwoordelijk ben, werkt heel buurtgericht. Dat wil zeggen dat we er alles aan doen om te vermijden dat sociaal kwetsbare mensen door de mazen van het net vallen. Bovendien is er in onze opvang ook ruimte voor inclusie, bijvoorbeeld voor kinderen met een fysieke beperking. De opleiding heeft me op dat vlak zeker handvatten gegeven, maar op sommige aspecten van de job kan je je niet voorbereiden. Exitgesprekken, excels met budgetten.. Ik leer dus heel veel al doende, maar ik voel dat de opleiding me de juiste basis heeft gegeven om dit aan te kunnen.”

Zahra
67-33
Meer weten?

Studeren aan de UGent

Wil jij als toekomstige student aan de UGent studeren? Blijf op de hoogte van onze infomomenten en tips om je studiekeuze te maken.

(foto Lisa: Nisran Azouaghe)

Lees ook

Zij keren terug naar de universiteit

Of je nu aan het begin of aan het einde van je loopbaan staat: bijleren kan altijd. Om op zoek te gaan naar ontbrekende puzzelstukken in je professionele kennis, of om dromen waar te maken na je pensioen. Inge en Charlotte vertellen het elk vanuit hun eigen perspectief.

Charlotte Waegeman
view

Eén richting, meerdere wegen: bestuurskunde en publiek management

Drie alumni blikken terug op hun opleiding en de richting die ze uiteindelijk uitgingen. Wat begon op dezelfde weg leidde naar andere oorden. Simon, Laure en Wouter studeerden alle drie bestuurskunde en publiek management.

Campus Tweekerken
view

Eén richting, meerdere wegen: criminologie

Wat begon op dezelfde weg leidde naar andere oorden. Ellen, Katrijn en Laurien studeerden criminologie, maar sloegen daarna elk hun eigen weg in.

Faculteit Recht en Criminologie
view

Serhat gaat van de UGent naar Harvard: “Ik wil gezondheidszorg bij mensen brengen die ervan uitgesloten zijn”

Serhat Yildirim (26) legde net zijn laatste examens in de geneeskunde af en daarna mag hij naar het prestigieuze Harvard. Hij werd er toegelaten voor de tweejarige master Global Health Delivery.

Serhat Yldirim
view