Welke jongen hoorde nooit dat ballet “iets voor meisjes” is?

Dans

In de opera tref je vaker vrouwen dan mannen. Hoe komt dat? Susan Lagaert van de vakgroep Sociologie heeft een verklaring.

‘Vrouwen participeren vaker aan highbrow culturele activiteiten – opera, ballet, poëzie: dat blijkt uit alle empirische studies. Cultuursociologische verklaringen daarvoor focussen op volwassenen – terwijl je zulke verschillen al bij adolescenten vindt: welke jongen hoorde nooit dat ballet “iets voor meisjes” is?'

'Die verschillen hangen samen met de genderidentiteit, vermoedde ik. Tijdens koffiepauzes praatte ik erover met mijn collega Wendelien Vantieghem, die in het Pocrustes-project onderzoekt hoe genderconformerend gedrag samenhangt met het schools functioneren van jongeren. Zij suggereerde me om mijn hypotheses te testen met de data van dat project. In het Procrustes-project werd jongeren van 12 en 13 onder meer gevraagd of ze zin zouden hebben om een instrument te leren bespelen, te leren tekenen of boetseren of woordklas te volgen. Ook werd gepeild naar hun genderidentificatie en naar de druk die ze voelen om aan genderstereotypes te voldoen: hoe zouden andere jongens reageren als jij iets zou leren wat doorgaans alleen meisjes leren?'

'Wat bleek: jongens die zichzelf als een “typische jongen” zagen en meer druk voelden om zich aan genderstereotypes te conformeren, toonden minder interesse voor muziek, kunst en drama. Culturele voorkeuren worden dus al vroeg gekleurd door genderidentificatie en conformiteitsdruk. Zulke breuklijnen groeien dan bij volwassenen uit tot een kloof in highbrow cultuurparticipatie.’

Lees ook

Piet Hoebeke doorbreekt jarenlang taboes rond gender (en krijgt daar nu erkenning voor)

In het debat over intersekse en genderidentiteit is de nuance vaak ver te zoeken. Piet Hoebeke, uroloog, professor en decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen is daarin een welgekomen baken van rust.

Portretfoto prof. Piet Hoebeke
view

Feminisme: meer dan een genderdiscussie?

Wat is feminisme? Vraag het aan feministen van verschillende generaties en je krijgt een andere invulling. Maar ook de manier waarop ernaar feministen gekeken wordt, evolueert. Een gesprek over het belang van gender, inclusiviteit en de toekomst van het feminisme.

Marysa Demoor
view

Linkse vrouwen en competente mannen?

Ondanks een inhaalbeweging scoren vrouwen bij verkiezingen nog steeds minder goed dan mannen. Robin Devroe zoekt uit waarom dat zo is.

Robin Devroe
view