Welke jongen hoorde nooit dat ballet “iets voor meisjes” is?

Dans

In de opera tref je vaker vrouwen dan mannen. Hoe komt dat? Susan Lagaert van de vakgroep Sociologie heeft een verklaring.

‘Vrouwen participeren vaker aan highbrow culturele activiteiten – opera, ballet, poëzie: dat blijkt uit alle empirische studies. Cultuursociologische verklaringen daarvoor focussen op volwassenen – terwijl je zulke verschillen al bij adolescenten vindt: welke jongen hoorde nooit dat ballet “iets voor meisjes” is?'

'Die verschillen hangen samen met de genderidentiteit, vermoedde ik. Tijdens koffiepauzes praatte ik erover met mijn collega Wendelien Vantieghem, die in het Pocrustes-project onderzoekt hoe genderconformerend gedrag samenhangt met het schools functioneren van jongeren. Zij suggereerde me om mijn hypotheses te testen met de data van dat project. In het Procrustes-project werd jongeren van 12 en 13 onder meer gevraagd of ze zin zouden hebben om een instrument te leren bespelen, te leren tekenen of boetseren of woordklas te volgen. Ook werd gepeild naar hun genderidentificatie en naar de druk die ze voelen om aan genderstereotypes te voldoen: hoe zouden andere jongens reageren als jij iets zou leren wat doorgaans alleen meisjes leren?'

'Wat bleek: jongens die zichzelf als een “typische jongen” zagen en meer druk voelden om zich aan genderstereotypes te conformeren, toonden minder interesse voor muziek, kunst en drama. Culturele voorkeuren worden dus al vroeg gekleurd door genderidentificatie en conformiteitsdruk. Zulke breuklijnen groeien dan bij volwassenen uit tot een kloof in highbrow cultuurparticipatie.’

Lees ook

Carl Devos over zijn openingscollege: “De politiek is van ons!”

Carl Devos

Gianni steunt onderzoek dat als kind zijn leven redde

Gianni Eggermont

Kiezen we straks zelf wat bedrijven over ons weten en bijhouden?

Social Media

Antibioticaresistentie als nieuwe pandemie: kan een virus ons redden?

Fagen