Op naar duurzamere landbouw, dankzij… robots

09 september 2021 |
Landbouwrobot

Een nieuwe stap in landbouwrobotisering kan de sector verduurzamen en winstgevender maken. Wetenschappers van de UGent hebben de technologie ontwikkeld om een landbouwrobot plaatsspecifiek en in real-time een veld te laten behandelen. Van bodemanalyse, tot bodem bewerken, inzaaien, bemesten en sproeien met pesticiden.

Schrik niet als je binnenkort een zelfrijdende robot landbouwgrond ziet bewerken in plaats van een tractor. Robotisering is niet nieuw voor de sector, maar tot nog toe ging het vooral over automatisering. Een zelfrijdende ploeg bijvoorbeeld. De nieuwe landbouwrobot die de UGent ontwikkelde, gaat een stapje verder: hij kan de bodem analyseren, op datzelfde moment de juiste handeling kiezen voor een specifiek stukje grond en die volautomatisch uitvoeren.

Precisielandbouw

De uitvinding kadert in het toenemend belang van precisielandbouw. Volgens dat principe wordt land bewerkt in functie van wat nodig is. Denk aan bemesting: sommige stukken perceel hebben misschien minder nood aan mest dan andere, omdat er al veel stikstof in de bodem zit. Met een traditionele mestkar kan je daar geen rekening mee houden en bemest je het hele perceel met dezelfde hoeveelheid. Bij precisielandbouw pas je de bemesting aan volgens de nood van gewas en de bodemvruchtbaarheid op een bepaald deel van het perceel.

“Wij hebben onze kennis van precisielandbouw toegepast op een bestaande landbouwrobot. Zo hebben we een volautomatische machine gemaakt die multifunctioneel inzetbaar is en het veld in real-time bemonstert en plaatsspecifiek bewerkt. Dat levert zowel de landbouwer als het milieu mooie winsten op”, zegt professor Abdul Mouazen van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

Minder mest, meer winst

Onnodige bemesting vermijden is maar één van de voordelen voor het milieu. Ook het gebruik van producten om gewassen te beschermen, zoals pesticiden, kan teruggeschroefd worden. Dat scheelt ook in de portemonnee van de landbouwer, die er minder hoeft aan te kopen. En aangezien de robot lichter is dan traditionele landbouwvoertuigen, drukt het de aarde minder samen, waardoor er minder risico is op erosie en overstromingen bij hevige regenval. Geen overbodige luxe gezien het recente noodweer.

Topwetenschappers

Professor Mouazen maakt zich sterk dat de technologie die hij en zijn team ontwikkelden, snel gecommercialiseerd kan worden. Binnen de drie jaar zou er zo’n landbouwrobot op het veld inzetbaar moeten zijn, hoopt hij. Precisielandbouw is dan ook het stokpaardje van de wetenschapper met Syrische roots, die zijn expertise uitbouwde in het Verenigd Koninkrijk en via het Odysseusprogramma aan de UGent belandde. Dat programma brengt internationale topwetenschappers naar Vlaanderen met expertise in specifieke domeinen, zoals precisielandbouw. Binnen dit project willen de UGent-onderzoekers een centrum voor precisielandbouw in Vlaanderen oprichten.

Lees ook

Internationale toperkenning voor onderzoekster die strijdt tegen 'verborgen' honger

Professor Dominique Van Der Straeten mag zich voortaan fellow noemen van de prestigieuze American Association for the Advancement of Science (AAAS). Een internationale erkenning voor onderzoekers die een onschatbare bijdrage leveren aan de wetenschap en de toepassing ervan. In het geval van professor Van Der Straeten is dat voor haar onderzoek dat ‘verborgen’ honger en de gevolgen van de klimaatverandering moet terugdringen.

Dominique Van Der Straeten
view

Planten veren op… met kippenpluimen

Kippenveren zitten boordevol nuttige stoffen. UGent-onderzoekers vonden samen met de Oost-Vlaamse start-up STAMAGRO een manier om er een product van te maken dat planten beter doet groeien. Dat zorgt voor minder stikstof en CO2, want de planten hebben minder meststoffen nodig. En de pluimen, die anders bij het afval belanden, worden hergebruikt. Win-win!

chicken
view

Groenten die hoger mikken: de toekomst van de stadstuinbouw begint in Roeselare

Vertical farming is booming, en dan vooral in een stedelijke context: je hebt minder plaats nodig om veel mensen van voedsel te voorzien. 

Agrotopia
view

Veilig en gezond eten voor iedereen: Gents onderzoek wordt Europees beleid

Wat begon als een occasioneel zijproject, resulteerde dit jaarin een wijziging van een Europese wet: dankzij Liesbeth Jacxsens en Mieke Uyttendaele kan er nu meer voedsel gedoneerd worden aan wie het nodig heeft.

Coupure
view