Op naar duurzamere landbouw, dankzij… robots

Landbouwrobot

Een nieuwe stap in landbouwrobotisering kan de sector verduurzamen en winstgevender maken. Wetenschappers van de UGent hebben de technologie ontwikkeld om een landbouwrobot plaatsspecifiek en in real-time een veld te laten behandelen. Van bodemanalyse, tot bodem bewerken, inzaaien, bemesten en sproeien met pesticiden.

Schrik niet als je binnenkort een zelfrijdende robot landbouwgrond ziet bewerken in plaats van een tractor. Robotisering is niet nieuw voor de sector, maar tot nog toe ging het vooral over automatisering. Een zelfrijdende ploeg bijvoorbeeld. De nieuwe landbouwrobot die de UGent ontwikkelde, gaat een stapje verder: hij kan de bodem analyseren, op datzelfde moment de juiste handeling kiezen voor een specifiek stukje grond en die volautomatisch uitvoeren.

Precisielandbouw

De uitvinding kadert in het toenemend belang van precisielandbouw. Volgens dat principe wordt land bewerkt in functie van wat nodig is. Denk aan bemesting: sommige stukken perceel hebben misschien minder nood aan mest dan andere, omdat er al veel stikstof in de bodem zit. Met een traditionele mestkar kan je daar geen rekening mee houden en bemest je het hele perceel met dezelfde hoeveelheid. Bij precisielandbouw pas je de bemesting aan volgens de nood van gewas en de bodemvruchtbaarheid op een bepaald deel van het perceel.

“Wij hebben onze kennis van precisielandbouw toegepast op een bestaande landbouwrobot. Zo hebben we een volautomatische machine gemaakt die multifunctioneel inzetbaar is en het veld in real-time bemonstert en plaatsspecifiek bewerkt. Dat levert zowel de landbouwer als het milieu mooie winsten op”, zegt professor Abdul Mouazen van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

Minder mest, meer winst

Onnodige bemesting vermijden is maar één van de voordelen voor het milieu. Ook het gebruik van producten om gewassen te beschermen, zoals pesticiden, kan teruggeschroefd worden. Dat scheelt ook in de portemonnee van de landbouwer, die er minder hoeft aan te kopen. En aangezien de robot lichter is dan traditionele landbouwvoertuigen, drukt het de aarde minder samen, waardoor er minder risico is op erosie en overstromingen bij hevige regenval. Geen overbodige luxe gezien het recente noodweer.

Topwetenschappers

Professor Mouazen maakt zich sterk dat de technologie die hij en zijn team ontwikkelden, snel gecommercialiseerd kan worden. Binnen de drie jaar zou er zo’n landbouwrobot op het veld inzetbaar moeten zijn, hoopt hij. Precisielandbouw is dan ook het stokpaardje van de wetenschapper met Syrische roots, die zijn expertise uitbouwde in het Verenigd Koninkrijk en via het Odysseusprogramma aan de UGent belandde. Dat programma brengt internationale topwetenschappers naar Vlaanderen met expertise in specifieke domeinen, zoals precisielandbouw. Binnen dit project willen de UGent-onderzoekers een centrum voor precisielandbouw in Vlaanderen oprichten.

Lees ook

Rector Rik Van de Walle: “Beleidskeuzes maken kan verdomd moeilijk zijn”

Rector

Serious game die geestelijke gezondheid bij jongeren moet versterken genomineerd voor Belgian Game Awards

Silver

De Boekentoren: veel meer dan een prachtig monument

Boekentoren

Nieuw onderzoekscentrum moet onze groenten duurzamer maken

VEG-i-TEC