Hoe begeleid je mensen na een burn-out: tips voor leidinggevenden

Claudia Rooman

Hoe je zelf een burn-out kan voorkomen en verwerken, daar zijn al heel wat tips over te vinden. Maar hoe ga je als leidinggevende om met een werknemer die terugkeert na een burn-out? Wat zijn de best practices om de werknemer te helpen?

Het aantal burn-outs was in ons land nog nooit zo hoog en het blijft stijgen. Bedrijfspsycholoog Claudia Rooman doet onderzoek naar hoe mensen na een burn-out met succes terug aan het werk kunnen gaan.

“Ondanks de investering in preventie tegen burn-out blijkt uit de cijfers dat de problematiek steeds grotere proporties aanneemt. Deze cijfers maken duidelijk dat we op een andere manier naar burn-out moeten kijken. Namelijk hoe we medewerkers met een burn-out kunnen ondersteunen en hoe we hen kunnen begeleiden om op een geslaagde en duurzame manier terug te keren naar de werkvloer.”

Waarom is extra aandacht voor terugkerende werknemers zo belangrijk?

“Terug aan het werk gaan na een burn-out doe je niet van vandaag op morgen. Het is een lang proces dat uit verschillende fases bestaat. Vaak denkt men dat alles is afgerond op de dag dat de werknemer terug aan de slag gaat. Maar het is cruciaal om het welzijn en functioneren van de werknemer te blijven opvolgen. Want problemen of obstakels die tot een burn-out hebben geleid, kunnen tijdens deze fase opnieuw opspelen.”

Waarop moet je als werkgever letten als een werknemer terugkeert na burn-out?

“Er rust op veel werkplekken nog altijd een stigma op burn-out. Soms voelen medewerkers zich daardoor niet genoeg erkend of geapprecieerd. Daarom is het cruciaal dat je als werkgever zorgt voor realistische doelstellingen, adequate feedback en sociale ondersteuning. Zo groeit het competentiegevoel van de medewerker stilaan terug.

Een gezonde werkgewoonte houdt in dat werknemers een evenwicht vinden tussen zaken die energie geven en zaken die energie vragen. Ook bij een terugkeer naar het werk is dat evenwicht van belang: er mag niet meer energie gevraagd worden dan dat er terugkeert. Een hoge werklast, tijdsdruk of emotioneel belastend werk zijn bijvoorbeeld risicofactoren. Autonomie bij het uitvoeren van je job of betekenisvol werk zijn dan weer positieve factoren die energie kunnen geven.”

De werknemer een andere functie geven na burn-out: een goed idee?

”De werknemer laten starten in een nieuwe functie of in een ander team is één van de manieren om los te breken van het burn-out stigma. Op die manier kan hij of zij met een schone lei beginnen en spelen de stereotypen rond burn-out geen of een minder grote rol.

Anderzijds vraagt veranderen van job natuurlijk ook weer energie, wat extra uitdagend is na een burn-out. Een gepersonaliseerde aanpak is dus belangrijk. Maar voor werknemers die ver genoeg staan in het herstelproces en goed begeleid worden, kan een nieuwe job die beter aansluit bij de noden, talenten en waarden een erg goede manier zijn om van burn-out te herstellen. Een nieuwe job kan de terugkerende werknemer ook toelaten om gezondere werkgewoontes op te bouwen.”

3 concrete tips voor werkgevers om terugkerende werknemers te helpen

1. Gebruik de Re-integratiebalans tool

UGent-onderzoekers Claudia Rooman en Eva Derous ontwikkelden een digitale tool om je inzicht te geven in het re-integratieproces van een medewerker. Met de Re-integratiebalans ontdek je niet enkel de pijnpunten, maar ook helpende factoren die de re-integratie van je medewerker kunnen bevorderen. De tool laat je ook toe om de kwaliteit van het proces te meten, evalueren en verbeteren.

2. Stel een progressieve werkhervatting voor

Herstellen van een burn-out is een werk van lange adem. Maar ook tijdens het hervatten van het werk kan de werknemer nog verder herstellen. Dit is zeker het geval bij een deeltijdse terugkeer. Zorg in deze periode voor regelmatige opvolggesprekken en geef de werknemer inspraak in de evolutie van het aantal werkuren.

3. Bereid ook de andere collega’s voor

Een periode van langdurige afwezigheid heeft ook impact op de rest van het team. Vraag hen hoe zij deze periode hebben ervaren en hoe ze de toekomst zien. Een collega die terugkomt uit burn-out heeft vaak een aangepast of ander takenpakket. Spreek alle nieuwe afspraken goed door met de rest van het team.

Claudia Rooman

Claudia Rooman is bedrijfspsycholoog van achtergrond en actief als postdoctoraal onderzoeker bij de onderzoeksgroep Loopbaan- en Personeelspsychologie, vakgroep Werk, Organisatie & Samenleving van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de UGent. In september 2023 rondde ze haar doctoraatsonderzoek af rond re-integratie na burn-out.

33-67

Lees ook

Helpt een studentenjob je later aan werk?

Heb je nog geen studentenjob voor deze zomer? Dan ga je best nog even op zoek, want het blijkt niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor je kansen op de arbeidsmarkt.

Brecht Neyt
view

Vakantie versus werk: hoe ontkoppel je van je job?

Hoelang moet een vakantie duren om volledig te ontstressen en los te koppelen van het werk? Hoe slecht is het voor je mentale gezondheid als je op het strand eerder je werkmails leest in plaats van een thriller? Professor Els Clays is hoofddocent aan de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg en onderzoekt de impact van werkgerelateerde stress op onze gezondheid.

Header vakantie
view