Studenten en medewerkers samen aan de slag voor meer biodiversiteit

Looppad in het groen op campus Sterre

Meer biodiversiteit op de UGent-campussen klinkt mooi op papier, maar om het te realiseren zijn er UGent’ers nodig die er hun schouders onder zetten. Of dat nu proffen of studenten zijn.

In maart van vorig jaar keurde de raad van bestuur het biodiversiteitsplan goed. Bestaand groen en biodiversiteit op de campussen moeten niet alleen behouden blijven, maar ook uitgebreid. Cruciaal in dat verhaal is het engagement van de UGent’ers.

Professor Mieke Verbeken, verbonden aan de vakgroep Biologie, en masterstudent Robbe Cool zijn beiden nauw betrokken bij de uitvoering van het plan. Mieke: “De campussen en voorzieningen van de UGent staan op meer dan 250 hectare grond. Een kwart van die ruimte is bebouwd, maar er is ook veel groene ruimte waar op bepaalde locaties veel biodiversiteit is. Op Campus Sterre staat zelfs een paddenstoel die nergens anders in Vlaanderen te vinden is. Dat is toch ongelofelijk? Het is dan ook echt ontzettend belangrijk dat we daar zorg voor dragen.”

Meten is weten

Mieke en Robbe focussen zich nu op een van de vijf pijlers van het biodiversiteitsplan: meten en monitoren. Robbe is volop bezig met het inventariseren van alle vegetatie per campus.

“Ik ben nog maar pas gestart, maar mijn research is al ontzettend interessant geweest. Zo was ik een paar dagen geleden op Campus Coupure, midden in de stad. Daar vond ik meer dan 190 soorten planten. Je staat er niet altijd bij stil, maar ook in een stedelijke omgeving is er heel wat biodiversiteit.”

Mieke: “Voor de uitvoering van deze pijler van het plan hadden we echt een student als Robbe nodig. Je moet voldoende kennis hebben om zo’n opdracht te kunnen uitvoeren. Robbe staat er uiteraard niet alleen voor, maar we vertrouwen in zijn expertise. Bovendien is het fijn dat we op die manier studenten actief kunnen betrekken in het project.”

Robbe Cool
67-33

Van theorie naar praktijk

Om ervoor te zorgen dat het biodiversiteitsplan geen dode letter blijft, komen er voor verschillende campussen beheersplannen. Elk beheersplan bevat een concreet plan van aanpak en gerichte to do’s per campus, om zo concreet mogelijk te bepalen hoe die biodiversiteit een plek krijgt op elke campus. Het “goede beheer” van de bestaande biodiversiteit komt daarbij op de eerste plaats.

Mieke Verbeken

Ondertussen worden de eerste initiatieven op verschillende campussen zichtbaar. Zo kan je op Campus Sterre al de biodiversiteitswandeling volgen op het speciaal daarvoor aangelegde pad. Doorheen de wandeling vinden wandelaars QR-codes die hen meer uitleg geven. Ook werd er een stuk parkeerruimte opgeofferd om te ontharden. Daar wordt nu volop geëxperimenteerd met oplossingen voor die vrijgemaakte ruimte. En ook aan de in house expertise wordt al volop gewerkt. Verschillende studenten bio-ingenieurswetenschappen werken aan een bachelorproef waarvan het onderzoek relevant is voor de ontwikkeling van het biodiversiteitsplan.

33-67

Binnen tien jaar

Een biodiverse rijkdom is van groot belang. Niet enkel voor UGent’ers, maar voor de hele stad en eigenlijk de hele bevolking. Onderzoek toont namelijk aan dat de huidige schaal en snelheid van biodiversiteitsverlies een even sterke bedreiging vormen voor het welzijn van de mens als de klimaatverandering.

Op de vraag hoe de resultaten van die inspanningen van UGent’ers er in een ideaal scenario binnen tien jaar uitzien, kan Mieke kort zijn: “Met het plan is er een engagement om geen nettoverlies aan groene ruimte en biodiversiteit te hebben, en zetten we volop in op winst. Samen met de hele werkgroep rond dit biodiversiteitsplan geloof ik echt dat alle praktische belangen die spelen op de universiteit, van onderzoeksfaciliteiten, lesgebouwen tot mobiliteit, hand in hand kunnen gaan met behoud, beheer en uitbreiding van biodiversiteit. En dat in het belang van elke UGent’er én de volledige maatschappij.”

Samenwerking met de Europese Commissie

De UGent maakt sinds kort deel uit van de Global Coalition #UnitedforBiodiversity. Dat initiatief van de Europese Commissie heeft als doel om instellingen van over de hele wereld samen te brengen in de strijd voor meer biodiversiteit. De UGent is de derde universiteit die in het project stapt. Het is in de eerste plaats de bedoeling om meer publieke aandacht voor de problematiek te creëren.

Lees ook

Tips voor een duurzamere vakantie: huur of deel vakantiespullen

Volop je vakantie aan het voorbereiden? Dan heb je waarschijnlijk ook een lijstje met alle dingen die je nodig hebt om op reis te vertrekken. Zelf aankopen kan, maar er bestaan ook duurzamere strategieën om je vakantiespullen te verzamelen.

Camping
view

Onderzoeker ontwikkelt simulatietool voor meer duurzame veehouderij

Het energiegebruik in de veehouderij kan veel duurzamer. Onderzoeker Manon Everaert ontwikkelt een simulatietool waarmee veehouders de baten kunnen berekenen van verschillende duurzame energietechnieken.

Varken
view

'Belgische Nobelprijs’ voor pionierswerk van professor Veronique Van Speybroeck

Professor Veronique Van Speybroeck behoort tot de wereldtop met haar onderzoek naar duurzame technologieën. Voor het plaveien van de weg naar groenere chemische bouwstenen van onze maatschappij wint ze de prestigieuze Francqui-Prijs voor Exacte Wetenschappen.

Veronique Van Speybroeck
view

Belangrijke stap naar duurzame scheepvaart dankzij UGent-onderzoek

Er is eindelijk een haalbare oplossing voor duurzame scheepvaart in de maak. De allereerste sleepboot op groene methanol, ontwikkeld door UGent-onderzoekers in samenwerking met het bedrijf Anglo Belgian Corporation, is klaar om de maritieme wereld te veroveren én te inspireren.

Metathug
view