Studenten en medewerkers samen aan de slag voor meer biodiversiteit

Looppad in het groen op campus Sterre

Meer biodiversiteit op de UGent-campussen klinkt mooi op papier, maar om het te realiseren zijn er UGent’ers nodig die er hun schouders onder zetten. Of dat nu proffen of studenten zijn.

In maart van vorig jaar keurde de raad van bestuur het biodiversiteitsplan goed. Bestaand groen en biodiversiteit op de campussen moeten niet alleen behouden blijven, maar ook uitgebreid. Cruciaal in dat verhaal is het engagement van de UGent’ers.

Professor Mieke Verbeken, verbonden aan de vakgroep Biologie, en masterstudent Robbe Cool zijn beiden nauw betrokken bij de uitvoering van het plan. Mieke: “De campussen en voorzieningen van de UGent staan op meer dan 250 hectare grond. Een kwart van die ruimte is bebouwd, maar er is ook veel groene ruimte waar op bepaalde locaties veel biodiversiteit is. Op Campus Sterre staat zelfs een paddenstoel die nergens anders in Vlaanderen te vinden is. Dat is toch ongelofelijk? Het is dan ook echt ontzettend belangrijk dat we daar zorg voor dragen.”

Meten is weten

Mieke en Robbe focussen zich nu op een van de vijf pijlers van het biodiversiteitsplan: meten en monitoren. Robbe is volop bezig met het inventariseren van alle vegetatie per campus.

“Ik ben nog maar pas gestart, maar mijn research is al ontzettend interessant geweest. Zo was ik een paar dagen geleden op Campus Coupure, midden in de stad. Daar vond ik meer dan 190 soorten planten. Je staat er niet altijd bij stil, maar ook in een stedelijke omgeving is er heel wat biodiversiteit.”

Robbe Cool
67-33

Mieke: “Voor de uitvoering van deze pijler van het plan hadden we echt een student als Robbe nodig. Je moet voldoende kennis hebben om zo’n opdracht te kunnen uitvoeren. Robbe staat er uiteraard niet alleen voor, maar we vertrouwen in zijn expertise. Bovendien is het fijn dat we op die manier studenten actief kunnen betrekken in het project.”

Van theorie naar praktijk

Om ervoor te zorgen dat het biodiversiteitsplan geen dode letter blijft, komen er voor verschillende campussen beheersplannen. Elk beheersplan bevat een concreet plan van aanpak en gerichte to do’s per campus, om zo concreet mogelijk te bepalen hoe die biodiversiteit een plek krijgt op elke campus. Het “goede beheer” van de bestaande biodiversiteit komt daarbij op de eerste plaats.

Mieke Verbeken

Ondertussen worden de eerste initiatieven op verschillende campussen zichtbaar. Zo kan je op Campus Sterre al de biodiversiteitswandeling volgen op het speciaal daarvoor aangelegde pad. Doorheen de wandeling vinden wandelaars QR-codes die hen meer uitleg geven. Ook werd er een stuk parkeerruimte opgeofferd om te ontharden. Daar wordt nu volop geëxperimenteerd met oplossingen voor die vrijgemaakte ruimte. En ook aan de in house expertise wordt al volop gewerkt. Verschillende studenten bio-ingenieurswetenschappen werken aan een bachelorproef waarvan het onderzoek relevant is voor de ontwikkeling van het biodiversiteitsplan.

33-67

Binnen tien jaar

Een biodiverse rijkdom is van groot belang. Niet enkel voor UGent’ers, maar voor de hele stad en eigenlijk de hele bevolking. Onderzoek toont namelijk aan dat de huidige schaal en snelheid van biodiversiteitsverlies een even sterke bedreiging vormen voor het welzijn van de mens als de klimaatverandering.

Op de vraag hoe de resultaten van die inspanningen van UGent’ers er in een ideaal scenario binnen tien jaar uitzien, kan Mieke kort zijn: “Met het plan is er een engagement om geen nettoverlies aan groene ruimte en biodiversiteit te hebben, en zetten we volop in op winst. Samen met de hele werkgroep rond dit biodiversiteitsplan geloof ik echt dat alle praktische belangen die spelen op de universiteit, van onderzoeksfaciliteiten, lesgebouwen tot mobiliteit, hand in hand kunnen gaan met behoud, beheer en uitbreiding van biodiversiteit. En dat in het belang van elke UGent’er én de volledige maatschappij.”

Samenwerking met de Europese Commissie

De UGent maakt sinds kort deel uit van de Global Coalition #UnitedforBiodiversity. Dat initiatief van de Europese Commissie heeft als doel om instellingen van over de hele wereld samen te brengen in de strijd voor meer biodiversiteit. De UGent is de derde universiteit die in het project stapt. Het is in de eerste plaats de bedoeling om meer publieke aandacht voor de problematiek te creëren.

Lees ook

PlastiCity helpt afvalberg in de stad recycleren

Stedelijke ondernemingen worstelen met plasticafval. Het vier landen overkoepelende PlastiCity-project zoekt praktische oplossingen om hun recyclagepercentage de hoogte in te jagen. UGent-ingenieur Gianni Vyncke helpt mee. “Het doel is: plastic recycleren tot duurzame producten voor de stad.”

Plasticity
view

UGent zet in op circulair waterbeleid met proefproject helofytenfilters

De UGent verbruikt jaarlijks ongeveer 260 000 m³ water, waarvan momenteel 92% hoogkwalitatief leidingwater is. Daar moet verandering in komen en dat doen de UGent door middel van een circulair waterbeleid – en een breuk met traditionele techniek. Daarom staat er aan de Site Heymans sinds 12 mei 2021 een waterfiltratie-installatie die werkt op basis van moerasplanten en -bacteriën: een zogenaamde helofytenfilter.

Tom Ceriez knielt bij de helofytenfilter
view

“Een duurzamer Europa vraagt verschuiving van activiteiten tussen landen”

Er is maar één weg: alle fossiele brandstoffen afzweren. Als Europa die stap wil zetten, is verregaande en radicale samenwerking tussen de landen nodig. Die gaat zo ver dat ze hele activiteitensectoren onderling moeten ‘ruilen’, rekening houdende met de natuurlijke condities in de landen. Daarmee verwoordt professor Greet Maenhout één van de opvattingen die leeft in de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent, gebaseerd op analyse van broeikasgassenuitstoot. En om dat te realiseren, moet de macht naar zij die het zullen moeten dragen: de jongeren.

Tarwe
view

Krijgen we de paling nog terug in ‘t groen?

Staat paling in ‘t groen straks niet meer op de menukaarten? Het zou zomaar eens kunnen, de glibberige vis is namelijk met uitsterven bedreigd. Reden genoeg voor UGent-onderzoeker Pieterjan Verhelst om in te grijpen. Hij zoekt manieren om de paling te redden: “De paling is deel van onze Vlaamse cultuur. Dat mogen we niet verloren laten gaan.”

Paling
view