Hoe het testament van een huisarts studenten geneeskunde helpt

Universiteitsfonds
27 april 2022 |

Guy De Cloedt, UGent-alumnus en voormalig huisarts in Gent, overleed twee jaar geleden onverwacht aan een infectie. Dankzij zijn nalatenschap wordt een fonds opgericht dat het skillslab van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen zal ondersteunen. Voor dokters in spe betekent het dat ze beter oefenmateriaal krijgen.

Guy De Cloedt was een Gentenaar in hart en nieren. Zijn familie kwam uit Sint-Amandsberg, hij studeerde aan de UGent en was jarenlang huisarts in Gent. Op 61-jarige leeftijd moesten zijn naasten te vroeg afscheid nemen van hem na een zware infectie.

“Hij had tot het einde van zijn leven een grote verbondenheid met de UGent. Hij studeerde er als dokter, volgde er later nog enkele cursussen en is het nieuws over de universiteit altijd blijven volgen. Het heeft hem gemaakt tot wie hij was”, vertelt zijn levenspartner Mariëlle De Bom Van Driessche. Het kwam dan ook niet als een verrassing dat hij de UGent wilde opnemen in zijn testament.

“Hij was er al lang mee bezig en heeft jaren geleden uitgemaakt dat hij de UGent wilde steunen. Zelf had hij geen kinderen, dus ik stond meteen achter zijn beslissing. Wie was ik om hem tegen te houden in zijn wens? Dat is net iets ongelooflijk schoon.”

Universiteitsfonds

“Hij was er al lang mee bezig en heeft jaren geleden uitgemaakt dat hij de UGent wilde steunen. Zelf had hij geen kinderen, dus ik stond meteen achter zijn beslissing. Wie was ik om hem tegen te houden in zijn wens? Dat is net iets ongelooflijk schoon”, vertelt zijn levenspartner Mariëlle De Bom Van Driessche.

Zoektocht naar passend fonds

Het geld dat dokter De Cloedt heeft nagelaten, was bestemd voor de faculteit Geneeskunde. “Hij vond het heel belangrijk dat het geld zou gaan naar de faculteit waar hij zelf is afgestudeerd.” Waar het precies aan besteed zou worden, kon Mariëlle mee bepalen. “Het was even zoeken naar het best passende fonds voor zijn nalatenschap.”

“Hij was vroeger vooral bezig met kankeronderzoek, dus heb ik me daar eerst over bevraagd. Daar bestaan al veel fondsen voor. Hoewel je je wel kan aansluiten bij zo’n fonds, voelde ik dat dat niet was wat Guy zou gewild hebben.”

Skillslab

Een tijd later stelde de dienst Fondsenwerving van de UGent voor om het skillslab van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen eens te bezoeken. Daar oefenen dokters in spe hun klinische vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan hechtingen op kunstarmen en -benen.

“Ik voelde meteen dat het juist zat. De studenten waren op dat moment aan het oefenen op de protheses. Je voelde de energie van de studenten in de ruimte. Toen wist ik: ja, dit is wat hij zou gewild hebben”, legt Mariëlle uit. “Op het moment dat ik die beslissing nam, leek het licht er nog feller te schijnen. Ik ben met een goed gevoel naar huis gegaan.”

Het skillslab ligt op de campus van het UZ Gent, waar dokter De Cloedt ook is overleden. “Ik ben hier zo vaak geweest. Ik heb enorm veel gezien toen hij op intensieve zorgen lag. Jonge mensen, oudere mensen. Soms zag je ze beter worden, maar dat was niet altijd het geval. Dat zijn erfenis nu gaat naar de dokters die hier in de toekomst misschien anderen kunnen helpen, is een mooie gedachte.”

Universiteitsfonds

“Zijn naam zal nu herinnerd worden en daar ben ik heel dankbaar voor. Hij zal niet vergeten worden aan de UGent en ver daarbuiten.”

Broodnodige fondsen

Met het geld van dokter De Cloedt wil het skillslab investeren in nieuw materiaal. “Het materiaal is zo duur. Nu vragen ze aan ziekenhuizen of ze vervallen draadjes mogen gebruiken en hergebruiken ze die nog zo vaak tot ze amper aan elkaar hangen. Ook de prothesen hebben hun beste tijd gekend en moeten vervangen worden. Je komt er niet met enkele honderden euro’s.”

Dat er nu een fonds in zijn naam wordt opgericht, vindt Mariëlle een prachtige gedachte. “Zijn naam zal nu herinnerd worden en daar ben ik heel dankbaar voor. Hij zal niet vergeten worden aan de UGent en ver daarbuiten.”

Wil je meer te weten komen over nalaten aan de UGent?

U kan het verschil maken. Er zijn 1001 mogelijkheden waar uw bijdrage een groot verschil kan maken. Oplossingen en antwoorden op de problemen en vragen van vandaag én morgen. U kan dit mee helpen realiseren. Check ugent.be of neem contact op met de contactpersoon voor testamenten Terry Ediers, 09 264 83 31.

Lees ook

Extra kansen voor jonge kankeronderzoekers

Kankeronderzoeker Celine Everaert ontwikkelt momenteel een belangrijke test die moet helpen kankerpatiënten beter te behandelen. Dat kan ze doen dankzij een beurs, die er kwam door giften en nalatenschappen.

CRIG
view

Arnes engagement leeft verder in fonds voor kankeronderzoek

Hij was Chiroleider, OCMW-raadslid, regelmatig te vinden in het jeugdhuis van Ledegem en overal graag gezien. Maar in 2015 verloor Arne Lannoy op amper 23-jarige leeftijd de strijd tegen een hersentumor. Om de herinnering aan hem levendig te houden, richtte zijn familie in zijn naam een fonds op aan de UGent. Het doel is om onderzoek naar hersentumoren te steunen.

Arne Lannoy
view

Een erfenis als katalysator voor de behandeling van buikvlieskanker

Niet veel mensen kennen het: buikvlieskanker. Nochtans treft de ziekte, vooral als uitzaaiing van een andere kanker, heel wat patiënten. Helaas is het vaak te laat als je die diagnose krijgt: bestaande behandelingen slaan amper aan. Baanbrekend onderzoek van professor Wim Ceelen resulteert nu in nieuwe veelbelovende behandelingen. En dat dankzij de erfenis van een overleden patiënt.

Wim Ceelen
view

Uitzonderlijke internationale erkenning voor Marleen Temmerman

Een wereldautoriteit is Marleen Temmerman al langer dankzij haar onverzettelijke strijd voor vrouwenrechten en -gezondheid. Nu komt daar een extra erkenning bij als kersvers lid van de National Academy of Medicine. En dat als eerste Belgische vrouw ooit. 

Marleen Temmerman
view