Sociaal werk: één richting, meerdere wegen

Vier alumni blikken terug op hun opleiding en de richting die ze uiteindelijk uitgingen. Wat begon op dezelfde weg leidde naar andere oorden. Sarah, Lisa, Michaël en Zahra studeerden sociaal werk, één van de opleidingen aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Wat hen drijft is de wil om anderen te helpen en dat doen ze elk op hun eigen manier.

Sarah Braet

Sarah Braet werkt als beleidscoördinator UiTPAS in Oostende

“Bij mijn studiekeuze vond ik het vooral belangrijk dat er ruimte was voor creativiteit. Ik twijfelde tussen communicatiemanagement en sociaal werk, maar toen ik op de infodagen ontdekte dat er ook zoiets bestond als ‘sociaal cultureel werk’, was de keuze snel gemaakt. Ik begon mijn opleiding aan Arteveldehogeschool maar bleef daarna nog op mijn honger zitten. Ik wilde me verder verdiepen in de materie, en vanuit de praktijkinzichten die ik had verworven het werkveld beter begrijpen. Ik besloot het schakeljaar en de master sociaal werk aan de UGent te volgen, en daar ben ik nog steeds heel blij om. Via de keuzevakken kon ik de opleiding toespitsen op mijn interessegebied en ik leerde echt een kritische reflex aan die ik vandaag nog dagelijks toepas."

"Na een stage en een eerste job als leefgroepbegeleider belandde ik bij Stad Oostende. Ik ging er aan de slag als UiTPAS-coördinator en ondertussen ben ik beleidscoördinator. De UiTPAS is een digitale voordeelkaart voor vrije tijd en moet drempelverlagend werken. Mijn job sluit dus nauw aan bij mijn eigen interesses én mijn studies. Als ik vandaag opnieuw voor mijn studiekeuze stond, ik zou exact dezelfde keuze maken. Niet alleen ligt mijn job me, ik heb me tijdens mijn studies ook ontzettend geamuseerd. Dat had ik nooit willen missen.”

Lisa Arys werkt bij Trias vzw als relatiebeheerder

“Pedagogische wetenschappen was eigenlijk niet mijn eerste keuze. Ik was gestart in communicatiewetenschappen, maar al snel begon ik te twijfelen. “Is dit waar ik écht zin in heb?”. Ik voelde dat ik iets met mensen wilde doen. Uiteindelijk koos ik voor pedagogische wetenschappen, wat meteen goed aanvoelde, al bleef ik twijfelen aan mijn eigen kunnen. Het jaar communicatiewetenschappen zat nog vers in mijn geheugen. Maar ergens onderweg kon ik de klik maken en was ik vertrokken. In mijn derde bachelor, op het moment van de keuze van een afstudeerrichting, wist ik meteen dat ik sociaal werk wilde doen. Mijn studiegenoten van toen zijn nog steeds goede vrienden en de opleiding lag mij echt."

"Tijdens het schrijven van mijn thesis begon ik te solliciteren en uiteindelijk ging ik kort daarna aan de slag. Mijn eerste job was fijn, maar ik wilde het breder zien. Ik solliciteerde bij Trias, een vzw die wereldwijd strijdt tegen hindernissen voor ondernemende mensen. Ik werk daar als contactpersoon voor onder andere Unizo en Markant en doe voornamelijk sensibiliserend werk. Ik ben blij met waar ik terecht gekomen ben en ik zou dezelfde keuze maken als ik er weer voor stond. De veelzijdigheid van de richting geeft mij veel mogelijkheden en dat stelt me gerust.”

Lisa Arys
67-33

Michaël Bouchez is dader-slachtofferbemiddelaar en adviseur bij de klachtenlijn van het kinderrechtencommissariaat

“Toen ik een studiekeuze moest maken, sprak vooral de mix van disciplines in de opleiding pedagogische wetenschappen me aan. Ik was geïnteresseerd in hoe mensen in een samenleving met elkaar omgaan, breder dan louter het psychologisch aspect ervan, en hoe daar kan op ingegrepen worden. Gaandeweg gaven de verschillende vakken mij aanknopingspunten voor het soort job dat ik wilde doen. Gastcolleges zorgden ervoor dat de wisselwerking tussen theorie en praktijk een concrete vertaling kregen. Dat zorgde ervoor dat duidelijk werd welke richting ik uit wilde binnen dat brede domein van het sociaal werk. Naar het einde van mijn opleiding specialiseerde ik me verder in herstelbemiddeling. Ik deed stage in de sector en wijdde mijn thesis aan het onderwerp."

"Ik werkte een aantal jaar als herstelbemiddelaar en deed dat erg graag. Ondertussen is mijn functie verder geëvolueerd naar inhoudelijke ondersteuning: ik zoek samen met een team naar antwoorden op vragen uit de praktijk. Daarnaast werk ik als adviseur bij de klachtenlijn asiel, migratie en diversiteit van het kinderrechtencommissariaat. Beide jobs liggen dichter bij elkaar dan je zou vermoeden. Beiden dragen het bemiddelingsaspect in zich en in beide gevallen gaat het over spreken mét in plaats van spreken over. Het gaat over hoor- en zichtbaar maken van groepen waar veel vooroordelen over bestaan maar die slechts zelden zelf een stem krijgen in het maatschappelijk debat.”

Zahra Keleman werkt als begeleider kinderopvang bij Stad Gent

“Ik begon aan de opleiding pedagogische wetenschappen in de veronderstelling dat ik orthopedagoog zou worden. Dat had ik in het vijfde middelbaar al beslist. Maar gaandeweg ontdekte ik dat de richting sociaal werk me meer lag. Onder meer een succesvolle stage bij vzw Jes bevestigde dat ik een goede keuze had gemaakt. Daarom was ik ook heel dankbaar dat ik in de brede bachelor kennis maakte met de verschillende domeinen van het vakgebied. Na een stage in Zuid-Afrika en een postgraduaat duurzame ontwikkeling studeerde ik uiteindelijk midden in de coronacrisis af."

"Mensen hadden me gewaarschuwd voor het gebrek aan jobs in de sector, maar ik liet me niet ontmoedigen. Na een lange selectieprocedure kwam ik terecht bij de dienst Kinderopvang van Stad Gent. Daar werk ik al een jaar als leidinggevende. Mijn belangrijkste taak is om ervoor te zorgen dat de dagelijkse werking van de kinderopvang vlot kan verlopen. De kinderopvang waar ik verantwoordelijk ben, werkt heel buurtgericht. Dat wil zeggen dat we er alles aan doen om te vermijden dat sociaal kwetsbare mensen door de mazen van het net vallen. Bovendien is er in onze opvang ook ruimte voor inclusie, bijvoorbeeld voor kinderen met een fysieke beperking. De opleiding heeft me op dat vlak zeker handvatten gegeven, maar op sommige aspecten van de job kan je je niet voorbereiden. Exitgesprekken, excels met budgetten.. Ik leer dus heel veel al doende, maar ik voel dat de opleiding me de juiste basis heeft gegeven om dit aan te kunnen.”

Zahra
67-33
Meer weten?

Wil je meer weten over sociaal werk? Bekijk alle info over de opleiding op onze Studiekiezer.

(foto Lisa: Nisran Azouaghe)

Lees ook

Circulaire bioprocestechnologie: één richting, meerdere wegen

Vier alumni blikken terug op hun opleiding en de richting die ze uiteindelijk uitgingen. Wat begon op dezelfde weg leidde naar andere oorden. Hanne Van Coillie, Tibo Lefevere, Wim Audenaert en Tristan Deconinck studeerden circulaire bioprocestechnologie aan de UGent Campus Kortrijk.

Een richting, meerdere wegen
view

UGent-alumnus van het Jaar Marianne De Backer: “Als iemand je zegt dat je té ambitieus bent, dan ben je goed bezig”

Marianne De Backer is een van dé namen in de wereld van de biotechnologie. Vandaag is ze ceo van Vir Biotechnology, een biotechbedrijf met hoofdzetel in Silicon Valley. En ze is een voorvechtster van vrouwen op topposities in deze nog altijd door mannen gedomineerde sector.

Alumnus van het jaar
view

Van de UGent naar Hollywood: deze drie alumni winnen een Academy Award

Op 23 februari liepen drie UGent-alumni over de rode loper in Hollywood om een prestigieuze award in ontvangst te nemen van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, bekend van de Oscars.

Goran, Peter en Wouter
view

Nina Mouton schrijft een brief gericht aan haar 18-jarige zelf

Nina Mouton schrijft een brief aan haar 18-jarige zelf. Welke raad heeft ze voor de jonge Nina uit Lokeren die haar eerste stappen zet richting professionele leven waarin ze zich zal ontpoppen als auteur, spreker en voorvechter van zelfzorg en mild ouderschap?

Nina Mouton
view