Rijker dan je denkt? Nieuw rapport bevestigt dat vermogen van Belg hoger ligt dan in rest van Europa

Leerstoel UGent-Keytrade Bank

Het vermogen van de Belg ligt aanzienlijk hoger dan in andere Europese landen. Dat blijkt uit het eerste vermogensrapport van de UGent en Keytrade Bank. Samen met professor Koen Inghelbrecht richtte de bank een leerstoel op om ons vermogen in kaart te brengen.

In het kort

  • Eerste vermogensrapport van Keytrade Bank en de UGent brengt inzicht in vermogen van de Belg en dicht een kennishiaat
  • Het mediaanvermogen van de Belg is met zo’n 250.000 euro bijna twee keer zo hoog als in de rest van Europa
  • Dat vermogen zit, hoe kan het ook anders bij Belgen, vooral in bakstenen

Het eerste vermogensrapport is een fijnmazig en wetenschappelijk snapshot van het vermogen van de Belg. “Over het algemeen bracht dat goed nieuws”, aldus Koen Inghelbrecht. “In vergelijking met andere Europese landen blijkt het mediaanvermogen in België aanzienlijk hoger te liggen. In de Eurolanden bedraagt dat 123.500 euro, in België is dat bijna tweemaal zo hoog: 249.301 euro.”

Het mediaanvermogen is het middelste vermogen als je alle vermogens van klein naar groot oplijst. Het meest doorsnee vermogen, met andere woorden. In dat opzicht verschilt het van het gemiddelde vermogen, dat op net geen 440.000 euro ligt, maar vertekend wordt door een groepje zeer rijken.

Belg heeft baksteen in de maag

Onder dat vermogen vallen alle bezittingen: geld, vastgoed, beleggingen, bedrijven, voertuigen, pensioen en waardeobjecten. De studie bevestigt alvast een aantal stereotypen van de Belg. Koen: “De Belg heeft een baksteen in de maag. Meer dan de helft van het vermogen zit in de gezinswoning. In totaal gaat zelfs 83 procent naar vastgoed. Tegenover deze investeringen staan echter 19% hypothecaire schulden, waardoor het netto om 64% gaat. Daarnaast hecht de Belg veel waarde aan zijn spaarboekje: bijna 10 procent van zijn vermogen staat op de spaarrekening.”

Over de rijkste één procent Belgen ontdekten de onderzoekers dat ze hun vermogen vooral te danken hebben aan bedrijven en vastgoed. Om tot die categorie te behoren heb je een minimumvermogen van 4,7 miljoen euro nodig. De mediaan binnen die groep ligt op 5.931.510 euro.-

Voorts blijkt dat de grootte van het vermogen gekoppeld is aan leeftijd. Hoe jonger, hoe lager het vermogen, tot op een bepaalde leeftijd. Huishoudens bouwen gedurende hun loopbaan vermogen op, dat een hoogtepunt bereikt rond de pensioenleeftijd. Koen: “Tijdens de oude dag wordt het vermogen opgegeten, onder andere door rusthuizen.”

Uniek rapport

“Met dit vermogensrapport zorgen we voor een unicum”, vertelt Thierry Ternier, CEO van Keytrade Bank. We weten eigenlijk te weinig over het vermogen en hoe het fluctueert. Daarom klopte Thierry aan bij de UGent met de vraag om een diepgaand onderzoek naar het vermogensopbouw en -gedrag van Belgen. Al snel kwam hij bij professor Koen Inghelbrecht terecht, die nu de eerste onderzoeksresultaten deelt.

“De vraag van de bank sluit mooi aan bij mijn onderzoek naar het gedrag van beleggers”, aldus Koen. “Over de manier waarop mensen hun vermogen opbouwen, en wat hen daarbij drijft, is er nog een te groot kennishiaat. Zeker over niet-financieel vermogen, zoals vastgoed, auto’s of kunstcollecties weten we niet veel.”

Van jaar tot jaar

Lang hoefde hij dan ook niet te twijfelen toen de bank hem vroeg om samen te werken, en niet veel later was de leerstoel UGent-Keytrade Bank een feit. Voor de administratieve ondersteuning konden ze allebei rekenen op de hulp van UGent-fondsenwerver Liesbeth Plovie. “Zij stelde bijvoorbeeld het contract samen. Dat verliep heel professioneel”, blikt Thierry terug.

Zodra alles administratief in orde was, kon de leerstoel van start. Koen nam met de middelen van de leerstoel doctoraatsstudente Margaux Bearelle onder de arm. “Ik had al wat voorbereidend werk gedaan, zodat de studente onmiddellijk aan de slag kon”, vertelt Koen. “Nu gaan we het vermogen van de Belg verder blijven analyseren. We willen nog meer in detail gaan, en de evoluties van jaar tot jaar bestuderen.”

De doelstellingen van het onderzoek bepalen ze samen. Thierry: “We hebben een stuurgroep opgericht met de belangrijkste stakeholders, zowel van de UGent als van Keytrade Bank. Regelmatig komen we samen om de voortgang van het project te bespreken en de doelstellingen te evalueren.”

Onafhankelijk onderzoek

De stuurgroep bespreekt dus wel de doelstellingen en resultaten, maar heeft geen enkele invloed op de academische studie zelf. “De resultaten sturen we uiteraard niet. Het is voor ons heel belangrijk dat de studie neutraal, onafhankelijk en betrouwbaar is”, benadrukt Thierry. Koen vult aan: “Zij helpen ons met de data, wij zorgen voor de ideeën.”

“We hebben het volste vertrouwen in het werk van professor Inghelbrecht”, vervolgt Thierry. “Dat is een reden waarom we met de UGent in zee gaan. En de goede naam van de universiteit geeft onze studie natuurlijk extra geloofwaardigheid.” Die credibiliteit krijgt een extra boost doordat de onderzoekers zowel het onderzoek als de naam van de leerstoel in hoogstaande academische papers vermelden. Maar ook dat werkt in twee richtingen, vindt Koen: “Omdat Keytrade Bank samenwerkt met een pr-bureau weten zij heel goed hoe we over ons onderzoek moeten communiceren aan een niet-academisch publiek. Daar leren wij veel uit.”

Win-win-win

De leerstoel is met andere woorden een echte win-win. “Eigenlijk is het zelfs een win-win-win-samenwerking”, besluit Thierry. “Want we helpen met de leerstoel alle Belgen door hen meer inzicht te geven in hun vermogen. En uiteraard onze klanten: voor hen willen we betere en gerichtere tools creëren om hun vermogen te beheren. Dat we ons actief inzetten voor de maatschappij sluit mooi aan bij onze visie als bank.”

Meer weten over Leerstoelen?

Een leerstoel is een partnerschap waarbij een bedrijf, maatschappelijke instelling of privépersoon zich engageert om over een langere periode thematisch wetenschappelijk onderzoek of onderwijs aan de Universiteit Gent te financieren. Interesse om zelf een leerstoel op te richten? Contacteer dan Liesbeth Plovie (09 264 33 87).

Koen Inghelbrecht

Koen Inghelbrecht is professor economie. Hij heeft een uitgebreide expertise rond (gedragspsychologie op) financiële markten, en voert onder andere onderzoek naar het gedrag van beleggers.

33-67

Lees ook

Helpt een studentenjob je later aan werk?

Heb je nog geen studentenjob voor deze zomer? Dan ga je best nog even op zoek, want het blijkt niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor je kansen op de arbeidsmarkt.

Brecht Neyt
view

Van onderzoek naar impact: hoe technologietransfer aan de UGent werkt

De UGent trekt niet alleen onderzoekers en studenten aan, ook bedrijven nestelen zich graag in de nabijheid van de universiteit. Excellent onderzoek, knowhow en hoogopgeleiden vormen de ideale voedingsbodem voor innovatie.

Campus Ardoyen
view

Bestuurskunde en publiek management: één richting, meerdere wegen

Drie alumni blikken terug op hun opleiding en de richting die ze uiteindelijk uitgingen. Wat begon op dezelfde weg leidde naar andere oorden. Simon, Laure en Wouter studeerden alle drie bestuurskunde en publiek management.

Campus Tweekerken
view

Peter Hinssen ziet een grote rol voor universiteiten in de toekomst van ondernemen

Technologie-ondernemer Peter Hinssen bekijkt de toekomst van ondernemen rooskleurig. “De maatschappelijke uitdagingen bieden heel veel mogelijkheden.”

Peter Hinssen
view