5 redenen waarom talen studeren altijd een goed idee is

Een talenstudie bereidt je niet voor op één specifiek beroep. Gelukkig maar! Want dankzij de talenkennis die je tijdens je opleiding opdoet, kan je nog alle kanten uit en dat biedt heel wat kansen op de arbeidsmarkt. 

Duik in taal

De campagne Duik in taal! somt nog een pak redenen op om talen te studeren. Vijf van de belangrijkste hebben we hieronder opgevist. Duik in taal! is een initiatief van het Vlaams Talenplatform. De campagne wil talen de piëdestal geven die ze verdienen en jongeren aanzetten om hun talent voor talen volop te laten bovendrijven.

Prof. Kornee van der Haven, kernlid van het Vlaams Talenplatform: “Talenstudies scherpen heel wat vaardigheden aan die breed toepasbaar zijn in het werkveld. Dat willen we met de campagne Duik in taal! benadrukken.”

1. Maatschappelijke troef op zak

Wanneer je een taal studeert, maak je je niet enkel de woordenschat of grammatica eigen. Je krijgt ook heel wat culturele bagage mee. “Interculturaliteit wordt almaar belangrijker”, beaamt Kornee. “Onze maatschappij wordt steeds diverser. Mondigheid en meertaligheid zijn daarbij belangrijke troeven. We zullen meer en meer meertalige communicatie-experten nodig hebben. Denk maar aan sociale of juridische tolken. Zij zorgen ervoor dat mensen niet alleen blijven op een eiland. Zij slaan net bruggen tussen verschillende talen en hun sprekers.”

2. Een pak (onverwachte) mogelijkheden

Van redacteur of copywriter tot politiek journalist en zelfs taaltechnoloog, een talendiploma is de toegangspoort tot heel wat boeiende beroepen. “Op duikintaal.be hebben we een reeks Taalverhalen verzameld”, zegt Kornee. “In een video vertelt telkens een andere taalexpert over zijn beroep en daar zitten best wel wat onverwachte functies tussen. Een leidinggevende in de bankwereld, een CEO van een AI-bedrijf en een Brexit-adviseur. Door talen te studeren, krijg je een brede opleiding en dat laat ruimte om helemaal je eigen interesses na te jagen.”

Duik in taal
67-33

3. Kritisch denken op scherp

Natuurlijk scherp je in zo goed als alle hogere studies je kritische brein aan. Een talenopleiding laat je door teksten te bestuderen echter ook nadenken over onze samenleving, zowel van vroeger als nu. Die maatschappelijke reflectie maakt van jou niet alleen een begenadigd spreker en schrijver, maar ook een expert in de cultuur, geschiedenis, literatuur en taalwetenschap van de talen die je bestudeert. Kornee: “Kritische tekstanalyse stelt je in staat om een bepaald discours te ontleden. Dat is in allerlei beroepssituaties, maar ook gewoon in het alledaagse leven, ontzettend belangrijk om stellingen te kunnen doorprikken en kritisch te bevragen.” 

4. Een rijke verbeelding

Talenstudies stimuleren je verbeelding. “Taal is voor mij ook literatuur en literatuur is verbeelding”, glimlacht Kornee. “Je leert kritisch kijken naar de werkelijkheid: hoe is het nu en hoe zou het kunnen zijn? Literatuur helpt ons om ons een andere wereld te kunnen voorstellen, van utopische denkbeelden tot concrete maatschappelijke veranderingen. Door teksten kritisch te analyseren, gaat er een hele wereld voor je open.”

Duik in taal
67-33

5. Zeker van een job

Het stond al in de inleiding, talenstudenten doen het goed op de arbeidsmarkt. 95,5% van de afgestudeerden heeft binnen het jaar werk gevonden. Kornee: “De brede vaardigheden van taalkundigen, maken hen interessante profielen voor bedrijven en ze blijven ook cruciaal voor het onderwijs. Bovendien zal de vloedgolf aan technologische veranderingen, zoals machinevertaling en AI-tekstgeneratie, taalprofielen nog lang niet overbodig maken. Integendeel, vandaag is er meer dan ooit vraag naar taalkundigen die kunnen meewerken aan die technologische oplossingen door er de menselijke component aan toe te voegen. En zo zijn er nog heel veel mogelijkheden om taalexpertise te combineren met andere disciplines, met de psychologie bijvoorbeeld. Met een talenopleiding zit je dus sowieso goed.”

Kornee van der Haven is hoofddocent vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Als kernlid van het Vlaams Talenplatform, een samenwerkingsverband tussen alle universitaire talenopleidingen en lerarenopleidingen aan de hogescholen, trekt hij mee aan de kar om de Vlaamse talenopleidingen op de kaart te zetten.

Duik in taal! is een campagne van het Vlaams Talenplatform. De campagne wil talen in de kijker zetten en leerlingen met talent voor talen aansporen om in of na het secundair onderwijs voor een talenrichting te kiezen. Deze campagne wordt gesteund door de Vlaamse overheid.

Lees ook

Zijn klassieke talen nog nuttig?

Met de regelmaat van de klok duikt de discussie op of Grieks en Latijn studeren nu eigenlijk wel nog nuttig is. De ene roept dat je met klassieke talen niets kan aanvangen op de arbeidsmarkt. Voor de andere zijn ze het fundament van onze samenleving. Wat moeten we daar nu precies van.

Meeuw
view

UGent leidt straks de taaltechnologen van de toekomst op

Vanaf het nieuwe academiejaar kan je aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte kiezen voor een opleidingstraject tot taaltechnoloog. Een gegeerd profiel op de arbeidsmarkt, zo blijkt.

Taaltechnologie
view

Cruel summer? Niet voor deze UGent’er

Deze zomer kon je er niet naast kijken of lezen: aan de UGent kon je binnenkort “Taylor Swift-les” volgen. Er stak een storm van reacties op, waarvan het geknetter tot in de Verenigde Staten te horen was. In het oog van die storm: professor Elly McCausland en haar keuzevak Literature (Taylor’s version). “Het was heftig, maar ik heb ondertussen een dik vel gekregen.”

Elly McCausland
view

Hoe interactief voorlezen kinderen helpt lezen (en hoe je dat dan het beste doet)

Om de dalende leesvaardigheid van onze kinderen (weer) op te krikken, kan je ook als ouder een steentje bijdragen. Hoe? Door hen op een interactieve manier te helpen leren lezen.

Voorlezen
view