Academische samenwerking die bruggen bouwt: 15 jaar China Platform

Header China
16 februari 2022 |

Vijftien jaar geleden besliste de UGent om de academische samenwerking met China actief te stimuleren. Het China Platform was geboren. Het slaagde er op die tijd in de samenwerking tussen de UGent en partneruniversiteiten in Mainland China, Hongkong en Taiwan vleugels te geven. Maar het China Platform doet veel meer dan dat. Een overzicht.

In den beginne…

Tot vandaag is de UGent de enige Belgische universiteit met een regionaal platform dat alle China-gerelateerde samenwerking coördineert en ondersteunt. De enige universiteit ook met een vertegenwoordigingskantoor in China. Aan de oprichting van het China Platform ging een lange voorgeschiedenis vooraf. “Al in de jaren 70 en 80 reisden UGent-proffen regelmatig naar daar in het kader van projecten met Chinese partners. Wat zeker in die periode niet evident was”, herinnert professor-emeritus Luc Taerwe, directeur van het China Platform, zich. “Om samen te werken met China moet je twee grote drempels overwinnen: de taal en de cultuur.”

In die pioniersjaren vormden de sinologen aan de UGent de brug tussen hun UGent-collega’s en Chinese partners. Professor Bart Dessein van de vakgroep Talen en Culturen: “Onze vakgroep werd het aanspreekpunt om contact te leggen. Logisch, want we kennen de cultuur en spreken de taal (lacht). Maar naarmate de contacten toenamen, kwam er veel meer administratie bij kijken. Dus richtte de UGent in 2006 een strategisch en administratief ondersteunend orgaan op, het China Platform.”

Strategische aanpak

Het China Platform raakte de juiste snaar en de werking breidde snel uit. Al in 2008 - twee jaar na de oprichting - kwam er een vertegenwoordigingskantoor in Peking dat een sleutelrol speelt op verschillende domeinen en ook nauwe contacten onderhoudt met onze Belgische diplomatieke posten in China. Van netwerkvorming met Chinese instellingen, over de uitbouw van de alumniwerking tot het versterken van het UGent-imago ter plaatse. De vertegenwoordiger speelt eveneens een uitermate belangrijke rol met zijn dienstverlening voor de partners van het Strategisch Partnerschap China, dat de UGent ook in 2008 afsloot met de provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent, North Sea Port en de Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel.

In de loop der jaren organiseerde het China Platform verschillende missies die academici en bedrijven uit België en China met elkaar in contact brachten. Luc Taerwe: “De laatste zes jaar - tot de start van de coronapandemie - kwam het aantal missies in een stroomversnelling. In China is het erg belangrijk dat je kan rekenen op een netwerk en dat je de mensen ter plaatse regelmatig ziet. Onze vertegenwoordiger in Beijing, Zhang Chi, past perfect in dat plaatje. Hij heeft lang in Gent gewoond, dus hij kent beide culturen én hij voelt zich een rasechte UGent’er (lacht). De Chinese collega’s waarderen het dat we moeite doen om daar een vertegenwoordiger te hebben, dat levert ons een geprivilegieerde positie op.”

"In China is het erg belangrijk dat je kan rekenen op een netwerk en dat je de mensen ter plaatse regelmatig ziet. De Chinese collega’s waarderen het dat we moeite doen om daar een vertegenwoordiger te hebben, dat levert ons een geprivilegieerde positie op.”
Luc Taerwe, directeur China Platform
Luc Taerwe
67-33

Uitgebreide alumniwerking

Het vertegenwoordigingskantoor in Peking speelt verder nog een belangrijke rol in de alumniwerking. Inge Mangelschots, coördinator van het China Platform: “De eerste twee internationale alumnichapters van de UGent werden in 2013 in China gelanceerd, namelijk in Peking en in Shanghai. Vandaag hebben we al vier Chinese afdelingen. Ze organiseren elk jaar verschillende activiteiten, vaak gekoppeld aan de missies die we organiseren. Alumni uit de Chinese academische en zakenwereld kunnen er dan netwerken met Belgische bedrijven.”

Ook op de grote Education Fairs in China tonen de alumni zich van hun beste zijde bij het promoten van de UGent. Velen helpen steeds de Ugent-stand bemannen en promoten zo mee de UGent. “Door hun persoonlijke ervaringen te delen, overtuigen ze sneller potentiële studenten en hun ouders om voor de UGent of onze Global Campus in Zuid-Korea te kiezen. De drempel om één van hen aan te spreken in plaats van één van de UGent-vertegenwoordigers van het International Relations Office, ligt gewoon een stuk lager. Betere ambassadeurs vind je niet!”

Inge Mangelschots
"Vandaag hebben we al vier Chinese alumnichapters. Ze organiseren elk jaar verschillende activiteiten, vaak gekoppeld aan de missies die we organiseren. Alumni uit de Chinese academische en zakenwereld kunnen er dan netwerken met Belgische bedrijven.”
Inge Mangelschots, coördinator China Platform
33-67

Studenten vinden de weg

De UGent wordt steeds internationaler, ook de diversiteit onder (doctoraats)studenten en onderzoekers neemt toe. De grootste groep internationale studenten aan de UGent zijn Chinezen. Op 15 jaar tijd nam het aantal doctoraatsstudenten toe van zo’n 150 in 2006, tot meer dan 700 vandaag.

Het co-financieringsakkoord tussen de UGent en de China Scholarship Council (CSC) geeft een enorme boost aan de uitwisseling van studenten. Inge Mangelschots: “Tot 80 procent van de Chinese doctoraatsstudenten komen met een CSC-beurs naar Gent, en omgekeerd kiezen elk jaar meer en meer UGent-studenten voor een uitwisseling met een Chinese universiteit, vaak ook met een beurs van de CSC.”

De uitwisseling van studenten stimuleert niet alleen de academische kennis, maar ook de culturele verrijking en onderlinge verstandhouding. Bart Dessein: “De tijd dat wij Europeanen bepaalden hoe de wereld eruit ziet is voorbij. Dus kunnen onze studenten maar beter naar daar gaan om te zien hoe mensen er leven. Intermenselijk contact is van onschatbare waarde.”

“De tijd dat wij Europeanen bepaalden hoe de wereld eruit ziet is voorbij. Dus kunnen onze studenten maar beter naar daar gaan om te zien hoe mensen er leven. Intermenselijk contact is van onschatbare waarde.”
Bart Dessein, vakgroep Talen en Culturen
Bart Dessein
67-33

Veelzijdige academische samenwerking

Dat er de voorbije 15 jaar al 11 Joint Labs of gezamenlijke onderzoeksprojecten zijn opgezet over bijna alle faculteiten heen, was nooit mogelijk geweest zonder de expertise van het China Platform. Luc Taerwe: “Joint Labs zijn erg gespecialiseerde samenwerkingen, die zet je niet zomaar op. Dankzij onze lange academische samenwerking en onze vertegenwoordiger in China vinden UGent’ers en Chinese onderzoekers elkaar sneller.”

Behalve Joint Labs maakt het China Platform UGent’ers ook warm voor andere vormen van academische samenwerking. En dat werpt vruchten af. Luc Taerwe: “In de periode van 2001 tot op vandaag publiceerden UGent-onderzoekers meer dan 850 gezamenlijke publicaties met Chinese collega’s. Dat is zeer veel.”

Wat brengt de toekomst?

De alumniwerking wordt verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd in samenwerking met het coordinatieteam van de Internationale Alumniwerking. Zo wordt er ondertussen ook gewerkt aan een CSC-website die informatie verstrekt over alle CSC-gerelateerde zaken. Handig om de toekomstige CSC-studenten en/of hun UGent promotoren beter op weg te helpen.

De focus van het China Platform blijft dezelfde als in de beginjaren: academische samenwerking stimuleren. Ook in geopolitiek woelige tijden waar de spanningen tussen China en het Westen oplopen. Het standpunt van de UGent blijft ongewijzigd: het China Platform is en blijft apolitiek, de academische dialoog openhouden is van primordiaal belang. Het vraagt van Inge en haar collega’s af en toe een diplomatische evenwichtsoefening, maar ze slagen daarin dankzij hun jarenlang opgebouwde expertise.

From Monkey to Ox

De 15de verjaardag van het China Platform wordt luister bijgezet met de publicatie van het boek ‘From Monkey to Ox’. Het boek geeft een overzicht van het brede scala aan academische samenwerkingsvormen. Hier vind je meer info over het boek en de werking van het China Platform.