Onderwijs van de toekomst: UGent trekt nieuwe European University

Studenten met mondmasker
12 januari 2021 |

De UGent wordt internationaler dan ooit. De universiteit stapt namelijk in ENLIGHT, een gloednieuw samenwerkingsproject met acht andere Europese universiteiten. Dat moet ervoor zorgen dat de drempels lager worden om vakken op te nemen in het buitenland, onderzoek over de grenzen heen te voeren en samen te werken aan maatschappelijke uitdagingen.

De UGent is de trekker van een nieuwe ‘European University’, een netwerk met de universiteiten van het Baskenland (Spanje), Bordeaux (Frankrijk), Bratislava (Slowakije), Galway (Ierland), Göttingen (Duitsland), Groningen (Nederland), Tartu (Estland) en Uppsala (Zweden).

“De UGent is al zeer sterk ingeschakeld in het internationale onderwijs en onderzoek,” stelt rector Rik Van de Walle. “Denk maar aan de Erasmusuitwisselingen, onze campus in Korea of de vele ERC-grants die onze onderzoekers binnenhalen. Met ENLIGHT voegen we daar nog een dimensie aan toe. De negen ENLIGHT-universiteiten zullen onderling én met hun stad en regio structureel samenwerken om maatschappelijke uitdagingen in kaart te brengen en via onderwijs en onderzoek ook echt aan te pakken. Zo willen we bijvoorbeeld nieuwe leervormen creëren waarbij studenten zich samen met onderzoekers, burgers en bedrijven toeleggen op reële maatschappelijke vraagstukken, en daarbij nauw samenwerken over de grenzen van hun eigen discipline én van hun eigen universiteit heen.”

 

Uitdagingen van de toekomst

“We moeten er meer dan vroeger voor zorgen dat de drempels verdwijnen en een open ruimte creëren tussen de universiteiten”, vertelt Gijs Coucke van de afdeling Internationalisering van de UGent (directie Onderwijsaangelegenheden), een van de trekkers van het project.

“Dat is belangrijk om de grote maatschappelijke uitdagingen van de toekomst aan te pakken”, voegt afdelingshoofd Onderwijskwaliteitszorg Hilde van Puyenbroeck toe. “Als de drempel verlaagd wordt om tijdens je studies al interdisciplinair samen te werken met studenten en professoren over de grenzen heen, dan komt dat de wetenschappelijke kennis enkel ten goede”, vindt Hilde Van Puyenbroeck.

 

Engage

 

Vakken aan buitenlandse universiteit volgen

Voor studenten betekent het dat ze vakken zouden kunnen volgen aan een van de andere acht universiteiten. Zonder daarom Gent te verlaten. Maar het gaat verder dan dat. “ENLIGHT moet het ook makkelijker maken om bijvoorbeeld een volledige masteropleiding aan een andere universiteit te volgen”, aldus nog Coucke.

Waarom is die internationalisering zo belangrijk? “Door om te leren gaan met andere denkwijzen, culturen en talen bouw je competenties op die in de samenleving van morgen heel belangrijk zijn. Zo verruim je je horizon”, zegt Hilde Van Puyenbroeck, afdelingshoofd onderwijskwaliteitszorg.

 

Wetenschappelijke vooruitgang

Ook voor onderzoekers kan het project heel wat voordelen bieden. “Onderzoekers zijn nu meestal al heel internationaal gericht. ENLIGHT kan de hefboom zijn om meer Europees onderzoek mogelijk te maken. Dankzij het project kan je makkelijker in contact komen met onderzoekers van de verschillende universiteiten en moet ook een samenwerking vlotter verlopen”, legt Gijs Coucke verder uit.

 

Werken rond thema’s

De komende drie jaar focust ENLIGHT op vijf maatschappelijke thema’s: klimaatverandering, gezondheid en welzijn, ongelijkheid, digitale revolutie, energie en circulariteit. Binnen die domeinen zal gekeken worden hoe de samenwerking het best kan verlopen. “We beginnen met die vijf belangrijke domeinen om daarop verder te kunnen bouwen”, zegt Coucke.

Het project kan dus heel wat mogelijkheden bieden voor studenten én onderzoekers. “Natuurlijk worden niet al die veranderingen op korte termijn doorgevoerd. Het is een project op lange termijn waarin we grondig moeten bekijken wat de mogelijkheden zijn en waar we welke veranderingen kunnen doorvoeren”, klinkt het. “Maar de ambitie is duidelijk”, besluit Van de Walle. “Met ENLIGHT zetten we weer een stap om van de UGent een écht internationale universiteit te maken.”

 

Lees ook

UGent: pionier in internationale samenwerking

Meer dan ooit zijn universiteiten de motor achter internationale kennisuitwisseling en samenwerking. De UGent is heel actief op het internationale toneel, en neemt hier een pioniersrol op zich. Rector Rik Van de Walle neemt ons mee op een boeiende reis door de succesvolle initiatieven, zowel op vlak van onderwijs als onderzoek.

Ghent University Global Campus
view